เจ้าคุณธงชัย เจ้าอาวาสวัดสระเกศ

เปิดประวัติ ‘เจ้าคุณธงชัย’ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ผู้ต้องหาหลบหนี

Home / สกู๊ปข่าว / เปิดประวัติ ‘เจ้าคุณธงชัย’ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ผู้ต้องหาหลบหนี
เปิดประวัติ “เจ้าคุณธงชัย” เจ้าอาวาส วัดสระเกศ ก่อนกลายเป็นผู้ต้องหาหลบหนี

พระพรหมสิทธิ หรือ ธงชัย สุขญาโณ  ก่อนราชกิจจานุเบกษาประกาศ เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์ เคยดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 6 รองแม่กองธรรมสนามหลวง ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฝ่ายกิจการต่างประเทศ  เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก  มีนามเดิมว่า ธงชัย นามสกุล สุขโข เกิดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 ที่อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันอายุ 60 ปี  พรรษา 40

หลังเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้ารับการบรรพชาสามเณร ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ หรือสมเด็จเกี่ยว ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมคุณาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์  จนได้เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2519 ได้รับฉายาว่า “สุขญาโณ”

หลังจากอุปสมบท ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ดูแลงานปกครอง ในขณะเดียวกันยังเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม  รวมถึงเป็นกรรมการตรวจนักธรรมสนามหลวง  ก่อนจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสหลังสมเด็จเกี่ยวมรณภาพ ก่อนถูกเจ้าคุณเสนาะเจ้าอาวาสในขณะนั้นปลดจากการดูแลผลประโยชน์ของทางวัด รวมถึงถูกแจ้งความในข้อหา “ส่อทุจริต”

แต่หลังสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ หรือสมเด็จช่วง  เมื่อครั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อปี 2558 ได้มีมติแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม รวมถึงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระเกศแทนเจ้าคุณเสนาะอดีตเจ้าอาวาสที่ถูก ตรวจสอบเรื่องการใช้จ่ายเงิน  ก่อนที่เจ้าคุณเสนาะจะกระทำอัตวินิบากกรรมตนเองหรือ ผูกคอตนเองภายในกุฎิ

กระทั่งพฤษภาคม 2561 ก็ถูกออกหมายจับในข้อหา และ ในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน