แม่นํ้าโขงแห้ง จีนกักต้นนํ้า กระทบ ไทย-ลาว

Home / สกู๊ปข่าว / แม่นํ้าโขงแห้ง จีนกักต้นนํ้า กระทบ ไทย-ลาว

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แม่นํ้าโขงซึ่งเคยอุดมสมบูรณ์กลับแห้งขอดลงอย่างน่าประหลาดใจ ชนิดที่เรียกว่าแล้งสุดในรอบ 10 ปี ทำให้เรือขนส่งสินค้าและเรือท่องเที่ยวไม่สามารถแล่นผ่านได้ จากปริมาณนํ้าที่มีน้อยเกินไปและเกาะแก่งที่โผล่ขึ้นมา

ขณะเดียวกันชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามลุ่มแม่นํ้าโขง ก็ขาดนํ้ากิน นํ้าใช้ ในชีวิตประจำวัน นับเป็นความผิดปกติอย่างยิ่ง? เพาะยังไม่ทันถึงฤดูแล้งเลย แต่นํ้าในแม่นํ้ากลับแห้งขอดเสียแล้ว

ต้นตอของปัญหา หลายฝ่ายพุ้งเป้าไปที่ประเทศจีน? หลังรายงานแจ้ง ว่า มณฑลยูนานเกิดภาวะแห้งแล้งสุดในรอบ 60 ปี? จึงต้องมีการกักน้ำในเขื่อนไว้ปั่นไฟใช้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวจีนใช้ไฟฟ้ามากที่สุดช่วงหนึ่งของปี

ทั้งนี้ แม่น้ำโขงที่ไหลจากเทือกเขาหิมาลัย? คาดว่าอาจจะถูกกักที่อ่างเหนือเขื่อนขนาด ใหญ่ 4 แห่งที่พาดกั้นแม่น้ำโขง แถบมณฑลชิงไห่ บริเวณที่แม่นํ้าโขงไหลผ่านประเทศจีน โดยไม่มีทีท่าว่าจะปล่อยนํ้าลงมา

ดังนั้น? จึงส่งผลให้น้ำโขงแห้งขอด ชาวไทย-ลาวเดือดร้อนหนัก หลายชุมชนเดินทางไม่ได้ เพราะมีเพียงเส้นทางเรือเท่านั้นที่เข้าถึง ส่วนเรือโดยสารและเรือขนส่งสินค้าต่างจอดนิ่ง? การขนส่งทางเรือระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์ และเมืองปากลาย แขวงไชยบุรี หยุดชะงัก รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตรอย่างหนัก

ทว่า ก็ยังมีเรื่องดๆเกิดขึ้นบ้าง เมื่อมีพระธาตุเก่าแก่โผล่ขึ้นกลางแม่น้ำโขงในฝั่งลาว ที่เกาะดอนแท่น ซึ่งเป็นวัดเก่าที่มีพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่? ทำให้ชาวบ้านให้ความสนใจ นั่งเรือไปสักการะ? นอกจากนั้นยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวไปชมความงามของแก่งหิน ต่างๆที่โผล่ขึ้นมา เป็นจำนวนมาก

ต้องดูกันต่อไปว่าสถานการณ์ของแม่นํ้าโขง เส้นเลือดใหญ่ของชาวอินโดจีนจะกลับมาเป็นปกติเมื่อไหร่


Supernova