คนพิการ ผู้สูงอายุ เลือกตั้ง

การอำนวยความสะดวกสำหรับ ผู้สูงอายุ-คนพิการ ในการเลือกตั้ง

Home / สกู๊ปข่าว, เลือกตั้ง 2562 / การอำนวยความสะดวกสำหรับ ผู้สูงอายุ-คนพิการ ในการเลือกตั้ง

“ชี้ชะตาประเทศไทย เลือกตั้ง 2562 กับเว็บไซต์ MThai.com

เป็นคำถามที่ถามกันเข้ามามาก สำหรับผู้สูงอายุ หรือคนพิการ ที่ต้องการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ว่าจะมีวิธีการอย่างไร ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้สูงอายุและคนพิการ จะได้รับการอำนวยความสะดวกในหน่วยเลือกตั้งและการลงคะแนนเป็นพิเศษ โดยในคู่มือประชาชนสำหรับการเลือกตั้งที่ทาง กกต. ทำออกมาเผยแพร่ ระบุว่า

หน่วยเลือกตั้งปกติ จัดให้มีบัตรทาบหรือบัตรพิมพ์หมายเลขผู้สมัครเป็นอักษรเบรลล์สำหรับคนพิการทางสายตา และการอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือ กปน. เป็นผู้ช่วยเหลือในการใช้สิทธิลงคะแนน

ที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ โดยผู้จะใช้สิทธิต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิ ณ ที่เลือกตั้งกลางที่กำหนด และเมื่อลงทะเบียนแล้วให้หมดสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ในการช่วยเหลือในการลงคะแนน ต้องให้บุคคลนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองตามเจตนาของบุคคลนั้น เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพที่ทำให้ไม่สามารถทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งได้ ให้บุคคลอื่น หรือ กปน. เป็นผู้กระทำการแทน โดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนา ทั้งนี้ให้ถือว่าเป็นการลงคะแนนโดยตรงและลับ

สรุป

ผู้สูงอายุ คนพิการ ให้บุคคลที่ไว้วางใจ ช่วยกากบาทให้ได้


ทราบหรือไม่?

 • ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีคนพิการมีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 1,834,808 คน
 • สถานที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุมีการจัดไว้ 14 แห่ง ได้แก่
 1. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

 2. บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เขตบางแค กรุงเทพฯ

 3. โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเขตพญาไท กรุงเทพฯ

 4. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ พระนครศรีอยุธยา

 5. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สงขลา

 6. สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ เชียงใหม่

 7. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ นครพนม

 8. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง ชลบุรี

 9. มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อำเภอบางละมุง ชลบุรี

 10. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง สมุทรปราการ

 11. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ นนทบุรี

 12. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล อุบลราชธานี

 13. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุล ลพบุรี

 14. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ หนองคาย