ที่ไหนอากาศหนาว ปีนี้หนาวไหม อากาศหนาว

[สรุป] ภาพรวมคาดหมายสภาพอากาศ “ฤดูหนาว” ปีนี้

Home / สกู๊ปข่าว / [สรุป] ภาพรวมคาดหมายสภาพอากาศ “ฤดูหนาว” ปีนี้

ประเด็นน่าสนใจ

  • ปีนี้จะมีอากาศหนาวค่อนข้างยาวนานถึง ปลายก.พ. 2563
  • ช่วงที่อากาศเย็นที่สุดเป็นช่วงธันวาคม 2562 ถึงปลายเดือนมกราคม 2563
  • เชียงราย, น่าน, สกลนคร, นครพนม จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด

หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้ว และหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดภาคเหนือ ภาคอีสาน ก็เริ่มมีอากาศเย็น กระแสลมเปลี่ยนทิศ ซึ่งในหลายพื้นที่ก็เริ่มได้สัมผัสลมหนาวแล้ว สำหรับฤดูหนาวในช่วงปลายปี 2562 – ต้นปี 2563 นี้จะเป็นอย่างไร จากการคาดการของกรมอุตุนิยมวิทยา

ระดับอุณหภูมิในการรายงานนี้ เป็นระดับอุณหภูมิต่ำสุด ซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลากลางคืน-รุ่งเช้า ส่วนในช่วงเวลากลางวันอุณหภูมิอาจจะสูงขึ้นอีกบางส่วน

ปีนี้จะหนาวไหม?

ในปีนี้ สถานการณ์ของอากาศหนาวคาดหมายว่า อากาศจะเย็นอย่างต่อเนื่องในตลอดฤดูหนาวนี้ แต่จะเป็นในช่วงของปลายปี คือราว เดือน ธ.ค. 2562 ไปจนถึง ม.ค. 2563

โดยเฉลี่ยทั้งฤดูจะมีอุณหภูมิจะอยู่ที่ราว 20-21 องศาเซลเซียล ซึ่งจะต่ำกว่าปี 2561 เล็กน้อย

หนาวนานแค่ไหน?

สำหรับในปีนี้ ฤดูหนาวได้เริ่มต้นไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2562 ซึ่งคาดการว่า จะไปสิ้นสุดในช่วงกลางเดือน ก.พ. 2563 หรือราว 122 วัน ซึ่งในช่วงที่อากาศจะเย็นที่สุดเป็นช่วงระหว่างครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคม 2562 ไปจนถึงเกือบปลายเดือนมกราคม 2563

ส่วนบริเวณยอดดอยต่างๆ จะมีอากาศหนาวจัดและอาจจะเกิดน้ำค้างแข็งหรือแม่คะนิ้งได้บ่อยครั้ง

ที่ไหนจะหนาวบ้าง?

บริเวณที่จะมีอากาศหนาวเย็นจัดในช่วงครึ่งหลังของฤดูหนาวนี้ ส่วนจังหวัดที่จะหนาวเย็นมากที่สุดในปี 2562 นี้คือ จังหวัดเชียงราย โดยคาดหมายว่า น่าจะหนาวทั้งฤดู และมีหนาวจัดเป็นบางวัน โดยต่ำสุดอยู่ที่ 7-8 องศาเซลเซียล และหากเป็นบริเวณยอดดอย ก็จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดมากกว่า

รองลงมาจะเป็นจังหวัดน่าน สกลนคร และนครพนม ที่คาดว่า จะมีอุณหภูมิต่ำสุดราว 7-8 องศาฯ เช่นกัน ส่วนกรุงเทพคาดว่า อุณหภูมิต่ำสุด น่าจะอยู่ที่ประมาณ 15-17 องศาฯ

คาดหมายอุณหภูมิในฤดูหนาวนี้รายภาค

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนพฤศจิกายน จะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางแห่งในบางวัน ส่วนมากตอนบนของภาค กับมีหมอกในตอนเช้า โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ และอาจลมกระโชกแรงบางแห่งในบางวัน

ต้นเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนมกราคม อากาศจะหนาวเย็นลงอีก โดยจะมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป และ มีอากาศหนาวจัดบางแห่งในบางวันทางตอนบนของภาค บริเวณจังหวัดเชียงราย น่าน สกลนครและนครพนม กับมี หมอกหนาหลายพื้นที่ในบางช่วง สำหรับบริเวณยอดดอย ยอดภูรวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และ เกิดน้ำค้างแข็งขึ้นได้ในบางช่วง

ส่วนในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น และจะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวัน กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นใน ตอนเช้า

ภาคกลางและภาคตะวันออก

ช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนพฤศจิกายน จะมีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยเฉพาะตอนบน ของภาค กับมีหมอกในตอนเช้า โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ และอาจลมกระโชกแรงบางแห่งในบางวัน

ต้นเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนมกราคม จะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ในบาง ช่วง โดยเฉพาะตอนบนของภาคและบริเวณเทือกเขา กับจะมีหมอกหนาหลายพื้นที่ในบางช่วง

ส่วนในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่ม อุ่นขึ้น และจะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวัน กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ในบางช่วง แต่สำหรับทาง ตอนบนของภาคและบริเวณเทือกเขายังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย)

ช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคม จะมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัด ชุมพรลงไป จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะ ก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้ในบางแห่ง สำหรับคลื่นลมจะมีกำลังแรง จะมี คลื่นสูง 2 – 4 เมตรในบางช่วง

ปลายเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง แต่ทางตอนล่าง ของภาคยังคงมีฝนร้อยละ 30–40 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในบางวัน

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งทะเลอันดามัน)

ช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนพฤศจิกายน จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง ส าหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1–2 เมตร

ต้นเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง โดยจะมีฝนร้อยละ 10–20 ของพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนพฤศจิกายน จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางช่วง กับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20–30 ของพื้นที่

ต้นเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนมกราคม จะมีอากาศเย็นหลายพื้นที่ และมีอากาศหนาวบางแห่งในบาง วัน กับจะมีหมอกหนาบางแห่งในบางช่วง

ส่วนในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอากาศจะแปรปรวน อากาศจะอุ่นขึ้น โดยจะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวัน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน

สิ่งที่ต้องระวังในฤดูหนาวนี้

ช่วงเดือนตุลาคม บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกต่อเนื่อง ประกอบกับในบางช่วง จะมีน้ำทะเลหนุนสูง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม มักมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ตอนล่าง แล้วทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อน และมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ หรือเคลื่อนผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้ ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ รวมทั้งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงและอาจมีคลื่นซัดฝั่ง ความสูงของคลื่น 2–4 เมตร จึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
อย่างใกล้ชิด

ในเดือนธันวาคมและมกราคม บริเวณยอดดอยและยอดภูมักจะเกิดน้ำค้างแข็งขึ้นได้ กับจะมีหมอกหนาเกิดขึ้นใน หลายพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงควรระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยวดยานพาหนะไว้ด้วย

ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตก เคลื่อนตัวจากประเทศเมียนมาผ่านประเทศไทยตอนบนซึ่งจะทำให้ช่วงดังกล่าวเกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที