มองข้ามช็อตแผน ปฏิรูปประเทศไทย..!!

Home / สกู๊ปข่าว / มองข้ามช็อตแผน ปฏิรูปประเทศไทย..!!

17 มิ.ย. 53 เป็นวันที่หลายฝ่ายตั้งหน้าตั้งตารอเพื่อจะได้เห็นภาพการปฏิรูปประเทศไทย หลังจาก ?อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ? นายกรัฐมนตรี ประกาศแผนปรองดองแห่งชาติ ซึ่งได้ขับเคี่ยวกันมายาวนาน ทั้งประเด็นในการตั้งคณะกรรมการ และแนวทางการปฏิรูป ตั้งเป้าว่าวันนี้จะเห็นผลอะไร.. ที่สุดแล้วได้มติที่ประชุมระดมความเห็นการปฏิรูปประเทศไทย ให้นายกฯ ไปทาบทาม นายอานันท์ ปันยารชุน นายแพทย์ประเวศ วะสี และนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม มาร่วมทำงาน

มองแล้วเหมือนคำ ให้สัมภาษณ์เดิมของ ?นายกฯ อภิสิทธิ์? ที่เวลานั้นปฏิเสธว่าไม่ได้ต้องการ ทาบทาม ดังนั้นกรณีนี้คือภาพง่ายๆ ที่สื่อถึงการสร้างความชอบธรรมให้กับคณะ กรรมการปฏิรูปประเทศ เพื่อแก้คำครหาที่อาจจะเกิดขึ้นว่า ตัวประธานมาจากการคัดสรรของรัฐบาล ซึ่งไม่เป็นที่ชอบธรรม…

จะอย่างไรก็ตามเป้าหมาย ของคณะกรรมการที่คลอดออกมาเพื่อสนองตอบแผนปรองดองฯ มีด้วยกัน 3 ชุด ได้แก่ คณะทำงานปฏิรูปประเทศไทย คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ และ คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมือง และการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ บางคณะก็คืบหน้าบางคณะยังไม่ได้ตัว ประธานมาทำงาน.. ก็ว่ากันไป

แต่สิ่งสำคัญที่ สุดอยู่ที่ความสามารถในการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะหากไปพลิกดูข้อกำหนดการทำงานของคณะกรรมการชุดใหญ่ๆ 3 คณะที่เป็นความหวังของประชาชนนี้ ไม่ได้มีสิทธิในการกำหนดชะตา กรรมของประเทศอย่างแท้จริง หน้าที่คือการทำตามหน้าเสื่อที่ได้รับ มอบหมายมาเพื่อส่งมอบคำตอบให้กับรัฐบาล

นั่นหมายความว่า ที่สุดแล้วผู้กุมชะตาความเป็นไปของบ้านเมืองก็ยังคงเป็นรัฐบาล


รัฐบาลที่แปลตรง ตัวหมายถึง พรรคการเมืองที่ไม่ได้เป็นฝ่ายค้าน และโดยทั่วไปของรัฐบาลไทย คือ พรรคการเมืองที่มีหน้าที่ต้องดำรงตนให้ อยู่ในสถานะเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ ปราศจากข้อกล่าวหาอันเลื่อนลอย เพื่อจะอยู่รอดให้ได้นานตราบที่จะเป็นไปได้

โดยทีมข่าว Mthai