เจาะประเด็นร้อน เขาพระวิหาร

Home / สกู๊ปข่าว / เจาะประเด็นร้อน เขาพระวิหาร

เจาะประเด็นร้อน ?เขาพระวิหาร?

ปัญหาข้อพิพาทระหว่างประเทศในกรณีปราสาทพระวิหาร โดดเด่นเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องมายาวนาน ซึ่งในอดีตนั้นจะเป็นที่รู้กันดีว่า หากมีการจุดขึ้นประเด็นนี้ขึ้นมา บ่อยครั้งมักเกิดจากการเมืองภายในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเป็นตัวตั้ง โดยผู้นำของเขาซึ่งมีอิทธิพลและมีความใกล้ชิดกับรัฐบาลของเรา จะใช้เทคนิควิธีอันแยบคาย เพื่อสร้างความสั่นสะเทือนในระดับเล็กๆ น้อยๆ พอประมาณ

สังเกตจากความเรื้อรังของปัญหาที่ว่านี้มีมาตั้งแต่โบราณ ตามแต่ว่าจะเริ่มนับในช่วง พ.ศ.ใด ซึ่งอาจเริ่มตั้งแต่การค้นพบปราสาทพระวิหาร โดยพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อปี พ.ศ.2442 หรือจะเป็นจุดเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2447 ที่ประเทศฝรั่งเศสเข้าครอบครองอินโดจีน และได้ทำสนธิสัญญาปักปันเขตแดน ระบุให้ใช้สันปันน้ำเป็นเส้นแบ่งพรมแดน ซึ่งมีผลให้ปราสาทพระวิหารอยู่ในดินแดนไทย

ต่อมา พ.ศ.2451 ฝรั่งเศสได้จัดทำแผนที่? ?แผ่นดงรัก? ที่ครอบคลุมพื้นที่ปราสาทพระวิหาร และไม่ได้ใช้แนวสันปันน้ำเป็นเส้นแบ่งพรมแดน ทำให้ปราสาทพระวิหาร ในแผนที่อยู่ในดินแดนของกัมพูชา นับแต่นั้นเรื่อยมาทำให้ไทยเริ่มขอเจรจาปรับปรุงเขตแดนกับฝรั่งเศส ครั้งแรกคือปี พ.ศ.2479

หรือหากจะนับเริ่มตั้งแต่การเข้าครอบครองปราสาทพระวิหารของไทย โดยใช้หลักสันปันน้ำเป็นเส้นแบ่งพรมแดน ในปี พ.ศ.2492 โดยหลังจากกัมพูชาได้เป็นเอกราชจากฝรั่งเศสจึงออกมาเรียกร้องให้ไทยคืนปราสาทพระวิหาร ในปี พ.ศ.2501 ถึงขั้นทำการฟ้องร้องต่อศาลโลกในปีต่อมา เป็นเหตุให้ศาลโลกตัดสินให้ปราสาท พระวิหารเป็นของกัมพูชา ด้วยเสียง 9 ต่อ 3 ในปี พ.ศ.2505

อย่างไรก็ดี ความรุนแรงของกรณีพิพาทเขตแดนนี้ เริ่มเด่นชัดขึ้นเมื่อทางการกัมพู ชาเสนอองค์การศึกษา วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้ขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร เป็นมรดกโลก และเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2551 นายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น ได้ลงนามร่วมกับ นายอึง เซียน เอกอัครราชทูตกัมพูชา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ยินยอมให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกแต่ฝ่ายเดียว

อาจเป็นก้าวนั้นเองที่เป็นจุดเปลี่ยน ทำให้ ?การเมืองไทย? หันมาร่วมมีบทบาทต่อกรณีความขัดแย้งเรื่องเขตดินแดนระหว่างประเทศแบบเต็มตัว…

โดยเฉพาะเมื่อสวมทับด้วยกรณีการขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกของกัมพูชาเข้าไปทำให้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่าง 2 ประเทศ ทวีความแรงแบบรวดเร็วขึ้นมา ในระหว่างที่กำลังมีการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลก 21 ประเทศ ดังที่เห็นและเป็นอยู่ในปัจจุบัน

โดย ทีมข่าว Mthai