ตามหา 9 ศิลปินในภาพ ถวายงานต่อหน้าพระพักตร์ ในหลวง-ราชินี

Home / สกู๊ปข่าว / ตามหา 9 ศิลปินในภาพ ถวายงานต่อหน้าพระพักตร์ ในหลวง-ราชินี

กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรม ตามหา 9 ศิลปินพื้นบ้านบนแผ่นดินเรา ผู้ที่เคยถวายงาน เพื่อให้ถ่ายทอดประสบการณ์ความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ส่งภาพให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนตามหาตัว ใครพบโทรแจ้งสายด่วน 1765

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวกิจกรรม ?แผ่นดินของเรา? และเปิดตัวโครงการ ?ตามหาศิลปินพื้นบ้าน บนแผ่นดินของเรา? ว่า การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 โดย วธ.ได้คัดเลือกภาพเหตุการณ์แห่งความทรงจำ บุคคลที่มีผลงานทางด้านวัฒนธรรม ศิลปินพื้นบ้าน จำนวน 9 ภาพ จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นภาพบุคคลที่ได้มีโอกาสถวายงานต่อหน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ทั้งนี้ เพื่อนำมาค้นหาบุคคลที่อยู่ในภาพดังกล่าว และถ่ายทอดประสบการณ์ความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้มีโอกาสแสดงผลงานต่อหน้าพระพักตร์ ของทั้ง 2 พระองค์

ภาพทั้ง 9 ที่ได้คัดเลือกมามีดังนี้

ภาพที่ 1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเป็นประธานในการบันทึกภาพขุนอุปถัมภ์นรากร รำโนรา ณ พระตำหนัก จิตรดารโหฐาน วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2504

ภาพที่ 2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงดนตรีสากล เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2511

ภาพที่ 3 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระจักรพรรดิ และ สมเด็จพระราชินีแห่งอิหร่าน ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ภาพที่ 4 ชาวเผ่าแม้วทำพิธีผูกขวัญที่ข้อพระกรถวาย ณ บ้านแม่สาใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2521

ภาพที่ 5 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร และทรงร่วมรำวงกับลูกเสือชาวบ้าน ณ พระราชวังไกลกังวล

ภาพที่ 6 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากพระตำหนักทักษิณนิเวศน์ ไปทรงเยี่ยมนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ ตำบลมาโมง และทรงเยี่ยมทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติการในเขต อ.แว้ง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2519

ภาพที่ 7 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร การแสดงระบำปลายเท้า ณ โรงละครแห่งชาติ

ภาพที่ 8 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระเนตรงานประติมากรรม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ

ภาพที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดนตรีร่วมกับพระสหาย เป็นการส่วนพระองค์ ในโอกาสเสด็จประพาสคลองรังสิต จ.ปทุมธานี เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2497

โดย Mthai news