ก.พ.เร่งแก้ระบบ รับข้าราชการใหม่ ลั่นทันใช้ปี 2555

Home / สกู๊ปข่าว / ก.พ.เร่งแก้ระบบ รับข้าราชการใหม่ ลั่นทันใช้ปี 2555

ก.พ.เร่งแก้ระบบ รับข้าราชการใหม่ ลั่นทันใช้ปี 2555

ไม่กี่วันที่ผ่านมา ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการ ก.พ. ได้มีการเปิดเผยถึงแนวคิดทางการทำงานในปี 2554 ว่า ก.พ.จะเร่งออกกฎหมายลูกตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 ให้แล้วเสร็จ ซึ่งยังมีอีกหลายฉบับ ที่สำคัญก็คือกฎ ก.พ.ตามมาตรา 63 ว่าด้วยการเลื่อน โอน ย้ายข้าราชการ ซึ่งป.ป.ช.ได้ติงในเรื่องการตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ว่าน่าที่จะให้คนภายนอกจากภาคเอกชนเข้ามาเป็นกรรมการคัดเลือกมากกว่าคนภายในอย่างในปัจจุบัน

แต่ประเด็นนี้มีคนไม่เห็นด้วยจำนวนมาก เพราะมองว่าไม่ได้การันตีว่าจะทำให้การคัดเลือกโปร่งใส แต่ในทางตรงข้าม เมื่อคนภายนอกคัดเลือกเสร็จแล้วก็ไป ไม่ได้อยู่รับผิดรับชอบอะไร หากได้คนไม่ดี ไม่เหมาะสม คนที่เดือดร้อนก็จะตกอยู่กับคนใน

ซึ่งก็เห็นได้ว่าอย่างน้อยน่าจะให้ผู้บังคับบัญชาคือนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีส่วนในกระบวนการเลือกสรรด้วย โดยการตัดสินใจครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายเดิมที่เปิดโอกาสให้เลือกระดับตำแหน่งปลัดกระทรวงได้ ซึ่ง ก.พ.จะรับข้อสังเกตเหล่านี้ มาพิจารณาและทำให้เกิดความสมดุลสอดคล้องกับระบบคุณธรรมมากที่สุด เช่นอาจจะให้มีทั้งคนนอกและคนในจำนวนหนึ่ง

ส่วนกฎ ก.พ.ที่จะออกมาตามมาตรา 63 จะสามารถป้องกันนักการเมืองไม่ให้มาล้วงลูกในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการได้หรือไม่นั้น ตนมองว่าเราไม่ควรระแวงนักการเมืองมากเกินไป เพราะต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนที่ได้รับเลือกมาจากประชาชน เพียงแต่ทำอย่างไรให้อยู่ในกติกาเท่านั้น

แต่กระนั้นก็เชื่อว่า ก.พ.จะหาทางแก้ไขปัญหาระบบการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการใหม่ เนื่องจากระบบเดิมต้องใช้ระยะเวลานานมากเป็นปีกว่าจะผ่านการสอบภาค ก. ภาค ข. และภาค ค. มีคนมาสมัครปีละร่วม 7 แสนคน ได้บรรจุเข้ารับราชการเพียง 10 % ดังนั้นอาจจะใช้วิธีให้สอบภาค ข.ก่อนเพื่อให้ตรงกับความต้องการของส่วนราชการนั้น ๆ จากนั้นค่อยมาสอบภาค ก. ซึ่งอาจปรับนำระบบอิเลคทรอนิคส์เข้ามาใช้ ซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาให้ได้คนเร็วขึ้น และสามารถดึงดูดคนเก่ง ๆ ได้ดีกว่าระบบเดิม

แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าคงจะเริ่มใช้ได้ในปี 2555 โดย ก.พ.จะสานต่อโครงการให้ทุนกับเด็ก ที่กำลังศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3 ให้เรียนต่อจนจบปี 4 จากนั้นให้เข้ารับราชการต่ออีก 2 ปี ก่อนที่จะส่งไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท เพื่อป้องกันภาคเอกชนดึงตัวเด็กเก่ง ๆ ไปก่อน โดยหากเป็นเด็กสายวิทย์ จะต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.75 หากเป็นสายศิลป์ จะต้องมีเกรดเฉลี่ย 3

โดย Mthai news