17 มี.ค. ปีนี้คือ ‘วันนอนหลับโลก’

Home / ข่าวต่างประเทศ / 17 มี.ค. ปีนี้คือ ‘วันนอนหลับโลก’

สมาคมการแพทย์เพื่อการนอนหลับโลก (WASM) ได้กำหนดให้ทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือนมีนาคมในทุกปี เป็นวันนอนหลับโลก โดยในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 17 มี.ค. 2560

วันนอนหลับโลก

ทั้งนี้วันนอนหลับโลกในปีนี้ ได้ให้คำขวัญว่า ‘หลับสนิท ชีวิตมีสุข’ (Sleep Soundly, Nurture Life)  โดยวันนอนหลับโลกถูกกำหนดขึ้นครั้งแรกในปี 2008 มีวัตถุประสงค์ให้คนทั่วโลกตระหนักถึงข้อดีและสุขภาพที่ดีของการนอนหลับ การผ่อนคลายของกล้ามเนื้อคอ และเพื่อลดจำนวนปัญหาของการนอนหลับ เช่น การนอนกรน นอนไม่หลับ ที่ส่งผลที่น่ากลัว เช่น อุบัติเหตุระหว่างขับรถ ทั้งการนอนหลับ เป็นการให้ทุกส่วนในร่างกายและสมอง ได้หยุดพักผ่อน ปรับสมดุล และฟื้นฟูส่วนต่าง ๆ ใน 1 วัน รวมถึงในวันนี้ ยังจัดขึ้นเพื่อให้ตระหนักถึงการนอนที่เพียงพอ ควรใช้เวลาในการนอนหลับอย่างน้อย วันละ 8 ชั่วโมง เพื่อสุขภาพที่ดี