จีนเร่งฟื้นฟู ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว ก่อนถูกกลืนเป็นทะเลทราย

Home / ข่าวต่างประเทศ, ภาพข่าว / จีนเร่งฟื้นฟู ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว ก่อนถูกกลืนเป็นทะเลทราย

MThai News: ความสวยงามของทะเลสาบรูปพระจันทร์เสี้ยว(Crescent Lake) สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง ซึ่งมีชื่อในภาษาจีนว่า เยว่หยาเฉียน โอเอซิสกลางทะเลทราบโกบี เมืองตันหวง มณฑลกานซู ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน กำลังจะถูกธรรมชาติเล่นงาน กลายสภาพเป็นทะเลทราย แต่โชคดีที่ทางการจีนได้เข้ามาดูแลอย่างจริงจัง คอยเติมน้ำเข้าไปให้มันไม่แห้งขอด

ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว
photo by JadeYC08

เชื่อกันว่าทะเลสาบรูปพระจันทร์สี้ยวนี้ มีอายุกว่า 2,000 ปี มีความยาวจากเหนือไปใต้ 54 เมตร และมีความกว้างประมาณ 218 เมตร และถูกกระบวนการแปรสภาพเป็นทะเลทรายเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในปี 1960 ทะเลสาปแห่งนี้มีความลึกกว่า 5 เมตร แต่เมื่อปี 1990 กลับพบว่าทะเลสาบแห่งนี้มีความลึกไม่ถึง 1 เมตร ดังนั้นในปี 2006 รัฐบาลจึนจึงเข้ามาดูแล โดยการเติมน้ำลงไป ทำให้ความลึกเพิ่มมากขึ้น

สำหรับทะเลสาปรูปพระจันทร์เสี้ยวนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ด้วยภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทำให้อากาศร้อนมากในฤดูร้อนและหนาวมากในฤดูหนาว มีฝนบ้างเล็กน้อยและเหือดหายไปอย่างรวดเร็ว นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างพากันเดินทางมาชื่นชมความงาม แม้ว่าการเดินทางจะต้องนั่งอูฐเข้าไปไกลก็ตาม

MThai News

ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว
Photo by mdetay
ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว
Photo by Richard Towell

caption

110513032242427

ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว
Photo by SallyM