ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียน ภูเขาไฟเป็นมรกดโลก

Home / ข่าวต่างประเทศ / ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียน ภูเขาไฟเป็นมรกดโลก

มีรายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 37 ที่ กัมพูชา วานนี้ (22 มิ.ย.) ที่ประชุมได้มีมติให้ประกาศขึ้นทะเบียนภูเขาไฟฟูจิของญี่ปุ่นเป็นมรดกโลกแล้ว 

ภูเขาไฟฟูจิ, ฟูจิ, มรดกโลก, ยูเนสโก

โดยให้เหตุผลว่าภูเขาไฟลูกนี้ ไม่ใช่เพียงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรค์สร้าง แต่ยังเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่คอยสร้างแรงบันดาลใจจนกลายเป็นวิถีปฏิบัติทางศาสนาที่เชื่อมโยงผู้คนที่นับถือศาสนาชินโต พุทธศาสนา และธรรมชาติเข้าด้วยกัน

ขณะเดียวกันยังเป็นแรงบันดาลใจต่อศิลปินในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในการผลิตภาพเขียนที่มีลักษณะทางวัฒนธรรม ซึ่งทำให้ภูเขาไฟลูกนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อการพัฒนาของศิลปะตะวันตกด้วย

สำหรับภูเขาไฟฟูจิ เป็นภูเขาสูงสุดในญี่ปุ่นที่ระดับความสูง 3,776 เมตรกินอาณาบริเวณ ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัดของญี่ปุ่น ได้แก่ ยามานาชิ และ ชิสุโอกะ พื้นที่โดยรอบ ประกอบด้วยทะเลสาบขนาดใหญ่ 5 แห่ง, น้ำตกชิไรโตะ และวัดชินโตอีก 8 แห่ง เป็นมรดกโลก

Mthai News