มหิดลครองแชมป์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก

Home / ข่าวต่างประเทศ / มหิดลครองแชมป์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า จากผลสำรวจ UI Green Metric World University Ranking 2013 ที่จัดทำโดย University of Indonesia มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย (UI) ประกาศว่ามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย, อันดับที่ 4 ของเอเชีย และอันดับที่ 31 ของโลก โดยได้คะแนนรวมที่ 6,370 คะแนน จากจำนวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับรวมทั้งสิ้นจำนวน 301 แห่ง

มหาวิทยาลัยสีเขียว,มหิดล

ทั้งนี้เกณฑ์ในการประเมินมี 6 ด้าน คือ สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค, การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, การจัดการขยะ, การใช้น้ำ, การจัดการระบบขนส่ง และการศึกษา

ขณะที่สถาบันอุดมศึกษาของไทยติดอันดับโลกด้วยอีก 12 แห่ง คือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 39
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อันดับที่ 49
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 50
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อันดับที่ 53
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 56
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 68
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่ 75
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อันดับที่ 77
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อันดับที่ 194
มหาวิทยาลัยนเรศวร อันดับที่ 198
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อันดับที่ 234
และ มหาวิทยาลัยบูรพา อันดับที่268

ส่วน 10 อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลก มีดังนี้
1. University of Nottingham สหราชอาณาจักร
2. University College Cork National University of Ireland ไอร์แลนด์
3. Northeastern University สหรัฐอเมริกา
4. University of Bradford สหราชอาณาจักร
5. University of Connecticut สหรัฐอเมริกา
6. Universite de Sherbrooke แคนาดา
7. University of Plymouth สหราชอาณาจักร
8. University of North Carolina, Chapel Hill สหรัฐอเมริกา
9. University of California, Davis สหรัฐอเมริกา
10. North Carolina Agricultural & Technical State University สหรัฐอเมริกา

MThai News