รบ.ฟิลิปปินส์ยกระดับเตือนมาไทย-พร้อมอพยพ

Home / ข่าวต่างประเทศ / รบ.ฟิลิปปินส์ยกระดับเตือนมาไทย-พร้อมอพยพ
รัฐบาลฟิลิปปินส์ยกระดับเตือนการเดินทางมาไทย และขอให้ชาวฟิลิปปินส์เตรียมพร้อมอพยพ หลังจากรัฐบาลไทยประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในกรุงเทพและปริมณฑล
511330-01

กระทรวง ต่างประเทศฟิลิปปินส์ยกระดับเตือนการเดินทางมาไทยเป็นระดับ 2 เป็นระดับที่ใช้เมื่อมีอันตรายต่อชีวิต ความปลอดภัย และทรัพย์สินของชาวฟิลิปปินส์จากความวุ่นวายภายในหรืออันตรายจากภายนอก ชาวฟิลิปปินส์ในกรุงเทพ และปริมณฑลควรหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงสถานที่สาธารณะ และเตรียมพร้อมอพยพ

ส่วนชาวฟิลิปปินส์ที่จำเป็นต้องเดินทางมาไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และส่วนอื่น ๆ ของไทยขอให้หลีกเลี่ยงสถานที่ชุมนุม ไม่ควรเข้าร่วมการชุมนุมหรือกิจกรรมทางการเมืองอื่น ๆ