อิหม่ามทั่วโลก เรียกร้องมุสลิมอดทน ภาพล้อเลียนศาสดา

Home / ข่าวต่างประเทศ / อิหม่ามทั่วโลก เรียกร้องมุสลิมอดทน ภาพล้อเลียนศาสดา
ผู้นำมุสลิมทั่วโลกกำหนดแนวทางเผชิญ ภาพล้อเลียนจากนิตสารเสียดสีแก่มุสลิม เน้นใช้ความอดทนเข้าสู้

สื่อต่างประเทศรายงาน ผู้นำมุสลิมจากทั่วโลกเรียกร้องประชาชนผู้นับถือสาสนาอิสลาม ใช้ความอดทน ตอบสนองภาพล้อเลียนจากปกของนิตยสารชาลี เอ็บโด้ ที่จะถูกนำเสนอบนปกในการวางขายครั้งล่าสุดที่กำลังจะมาถึง โดยอิหม่ามจากสหราชอาณาจักรและคณะ ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า การตอบสนองในลักษณะดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงคำสอนและความอ่อนโยนจากศาสดา

592126-01

โดย อิหม่ามที่รวมตัวกันเรียกร้องได้กำหนด 10 แนวทางในการปฏิบัติตนผ่านเว็บไซต์สภามุสลิมของสหราชอาณาจักร พร้อมยอมรับว่าผู้นำทุกคนต่างก็เป็นทุกข์ เจ็บปวด โกรธแค้น และไม่พอใจ ซึ่งเกิดจากการล้อเลียนของนิตสารดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน แต่ยังคงย้ำว่า ความอดทน อ่อนโยน และเมตตา เป็นตัวแทนของศาสดาของชาวมุสลิมทุกคนและความอดทนเป็นสิ่งที่สามารถตอบสนอง ได้ทันทีโดยไม่เกิดความรุนแรง