ECBประกาศเตรียมรับมือหากกรีซออกจากกลุ่มยูโรโซน

Home / ข่าวต่างประเทศ / ECBประกาศเตรียมรับมือหากกรีซออกจากกลุ่มยูโรโซน
ธนาคารกลางยุโรปส่งสัญญาณเตรียมพร้อมรับมือปัญหาในกลุ่มยูโรโซน หากกระบวนการเจรจาหนี้สินกรีซรอบใหม่ล้มเหลว

สำนัก ข่าวต่างประเทศรายงาน ตามสื่อท้องถิ่นของเยอรมันว่า ธนาคารกลางยุโรป หรือ ECB กำลังเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หากกรีซต้องออกจากกลุ่มยูโรโซนเช่น เดียวกับเจ้าหน้าที่เดิมที่จะยังคงไว้ก็กำลังเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่ ยังไม่แน่นอนด้วย แต่ ECB ยังไม่แสดงความเห็นต่อรายงานดังกล่าว โดยสื่อเมืองเบียร์ยังคงรายงานด้วยว่า ขณะนี้ ECB ได้แนะนำกรีซสำหรับการควบคุมการเงินของรัฐด้วย ซึ่งเมื่อต้นสัปดาห์ ECB ปฏิเสธเกี่ยวกับการแนะนำดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้มีการถอนเงินออกจาก ธนาคารของกรีซ

624

 

ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีการคลังของเยอรมันที่ขัดขวางข้อเสนอของกรีซในการประชุมรัฐมนตรีคลัง ยุโรปที่มีขึ้นในสัปดาห์นี้ ทำให้บรรยากาศที่เริ่มผ่อนคลายหยุดชะงักลง ด้าน ECB ตกลงเพิ่มเงินกู้ฉุกเฉินให้แก่ธนาคารกรีซในจำนวนที่พอประมาณ เพื่อรักษาระดับการเงินกรีซ ไม่ให้ชะลอลงก่อนที่กลุ่มเจ้าหนี้จะไม่มีเงิน