รมต.ตปท.สหรัฐถวายพระพรสมเด็จพระราชินี

Home / ข่าวต่างประเทศ / รมต.ตปท.สหรัฐถวายพระพรสมเด็จพระราชินี

รมว.ต่างประเทศสหรัฐ ทูลเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 84 พรรษา

720643-02
เว็บไซต์สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เผยแพร่สารถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ของ นายจอห์น แคร์รี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ มีใจความว่า ในนามของรัฐบาลและประชาชนสหรัฐอเมริกา

ข้าพระพุทธเจ้า นายจอห์น แคร์รี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 84 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนจำนวนมากทั้งในไทยและต่างประเทศด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย

รวมทั้งพระราชกรณียกิจในด้านการส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ณ วันอันพิเศษยิ่งนี้ สหรัฐอเมริกา ขอยกย่องพระราชกรณียกิจนานัปการของพระองค์ ในการส่งเสริมมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา อีกทั้งขอยกย่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมกันกับชาวไทยทุกคนที่เฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์

สหรัฐอเมริกาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับไทย จะดำเนินต่อไปด้วยความเข้มแข็งเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนของประเทศเรา ทั้งสองและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ ในวาระที่ชาวไทยเฉลิมฉลองพระราชกรณียกิจนานาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญตลอดปีนี้เทอญ

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายจอห์น แคร์รี