กษัตริย์กัมพูชาถวายราชสักการะ เผยเสียใจในหลวงร.9สวรรคต

Home / ข่าวต่างประเทศ / กษัตริย์กัมพูชาถวายราชสักการะ เผยเสียใจในหลวงร.9สวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชา ถวายราชสักการะในหลวงร.9

วันนี้ 18 ต.ค. พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชา พร้อมสมเด็จพระมหาวีรกษัตริยาณี นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดา เสด็จฯโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ เมื่อช่วงเช้าวันนี้ พร้อมทรงวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

aj57jkkbbgjig8h96gk5a

ในการนี้ นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

หลังเสร็จสิ้นพิธีการ ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งแสดงความเสียพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี เคยเสด็จเยือนไทยเพื่อทรงเข้าร่วมพระราชพิธีเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อเดือนมิ.ย. 2549 ขณะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเคยเสด็จเยือนกรุงพนมเปญ เมื่อเดือนก.ค. 2523

aj57jkkbbgjig8h96gk5a1

 

ที่มา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ