สื่อสหรัฐฯ เทิดทูนในหลวงทรงเป็นศูนย์รวมของคนไทย

Home / ข่าวต่างประเทศ / สื่อสหรัฐฯ เทิดทูนในหลวงทรงเป็นศูนย์รวมของคนไทย

นสพ.ดังสหรัฐ ลงข่าวเชิงบทความ เทิดทูนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือศูนย์รวมจิตใจของคนไทย

14813681_1423887680989129_806010359_n-768x511
เว็บไซต์ นสพ. วอชิงตันโพสต์ สื่อดังสหรัฐ รายงานข่าวเชิงบทความว่าในขณะนี้ คนไทยทั้งประเทศอยู่ในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าการแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย วอชิงตันโพสต์ รายงานว่า ตลอดเวลาแห่งการครองราชย์ 70 ปีพระองค์พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงประเทศ จากความยากไร้สู่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้น สิ่งที่สำคัญคือ พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงนำพาประเทศผ่านสถานการณ์ต่างๆมากมาย ข่าวเชิงบทความในวอชิงตันโพสต์ ยังระบุว่า สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย และได้รับความเคารพรักและเทิดทูนจากประชาชนชาวไทยจำนวนมาก ทั้งมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจให้ทันสมัย พระองค์ทรงงานหนักอย่างต่อเนื่อง เสด็จฯเยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีงามในทุกด้าน จึงทำให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้รับความเคารพรักอย่างแท้จริงจากพสกนิกรจำนวนมาก นอกจากนี้พระองค์ทรงมีพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสต่างๆ ทั้งความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ การพัฒนาประเทศ และการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแบบอย่างทั่วโลกนำไปใช้

 

ที่มา INN