บิ๊กตู่ขอบคุณUNแสดงอาลัยในหลวงร.9ยึดศก.พอเพียง

Home / ข่าวต่างประเทศ / บิ๊กตู่ขอบคุณUNแสดงอาลัยในหลวงร.9ยึดศก.พอเพียง

นายกรัฐมนตรี ขอบคุณผู้นำประเทศ – UN ร่วมแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช – ขอยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวผ่านรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน” ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า ในนามของนายกรัฐมนตรี และปวงชนชาวไทยทุกคน รู้สึกเป็นเกียรติและซาบซึ้งเป็นอย่างสูง ที่ประมุขและผู้นำประเทศ รวมทั้งองค์การสหประชาชาติ ได้ร่วมแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยการลงนามถวายความอาลัย, การยืนสงบนิ่งไว้อาลัย และการลดธงครึ่งเสา

739754-01

นายกฯขอบคุณปชช.ทำดีเพื่อพ่อ-ร้องเพลงสรรเสริญฯ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวผ่านรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน” ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า แม้ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตแล้ว แต่ “ศาสตร์พระราชา” ยังคงอยู่คู่แผ่นดินไทย รวมทั้ง แนวคิด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ได้พระราชทานไว้กว่า 40 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้พสกนิกรชาวไทย นำไปเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองและครอบครัว ให้มีภูมิคุ้มกันที่มั่นคง ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งล้วนมุ่งให้พสกนิกร ทุกหมู่เหล่า ดำรงตนเป็น “คนดี” ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สุจริต มีวินัย และมีความสามัคคีปรองดองกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง ให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นปึกแผ่นมั่นคง ตลอดไป

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณและขอชื่นชมประชาชนทุกคนที่ร่วมกันรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย ด้วยการร่วมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ท้องสนามหลวง และการทำดีเพื่อพ่อ ด้วยการทำหน้าที่จิตอาสาด้วย

นอกจากนี้ ขอขอบคุณ “ศูนย์คุณธรรม” ภายใต้กำกับของกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้จัดทำหนังสือ “เทิด ๙ ปกเกศ” โดยรวบรวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ด้านคุณธรรม 5 ประการ สำหรับประชาชนคนไทย ได้รับรู้และน้อมนำ “คติ – คำสอน” ของพ่อหลวง ซึ่งเป็นคุณธรรมอันประเสริฐไปปฏิบัติ นับเป็นการถวายความจงรักภักดี ด้วยการปฏิบัติบูชา เพื่อการสืบทอดให้สิ่งดีงาม ธำรงอยู่ในสังคมไทย อย่างมั่นคงสืบไป

นายกฯชี้เศรษฐกิจไทยมีสัญญาณดีขึ้น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวผ่านรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน” ว่า จากการบริหารราชการแผ่นดิน ห้วง 2 ปี ที่ผ่านมา ภายใต้ “ศาสตร์พระราชา” ในด้านเศรษฐกิจมีสัญญาณที่ดีขึ้น แม้ว่าปัจจัยภายนอกประเทศยังไม่เอื้ออำนวยจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว โดยดูได้จากภาคการเกษตรผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรดีขึ้นกว่าปีก่อนในบางชนิด ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2559 ในภาพรวมขยายตัวร้อยละ 3.1 ภาพรวมมูลค่าส่งออกสินค้าในเดือนกันยายน 2559 ขยายตัวกว่าร้อยละ 3.4 นักท่องเที่ยวเดือนสิงหาคม 2559 มีจำนวนกว่า 2.87 ล้านคน ขยายตัวกว่าร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว

ขณะที่การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ทั้งปีงบประมาณ 2559 (ต.ค. 58 – ก.ย. 59) เบิกจ่ายได้ สูงกว่าปีงบประมาณก่อนหน้าร้อยละ 7.9 แบ่งเป็นรายจ่ายประจำเบิกจ่ายได้สูงขึ้นร้อยละ 5.1 ส่วนรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้สูงขึ้นร้อยละ 34.4 สำหรับหนี้สาธารณะยังคงอยู่ในระดับไม่สูง คือ ร้อยละ 42.6 ของ GDP (ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2559) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของ GDP ซึ่งเป็นกรอบของความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ

นายกฯเตรียมถกหามาตรการแก้ราคาข้าวตก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวผ่านรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน” ว่า กรณีราคาข้าวตกต่ำในพื้นที่ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ โดยคาดว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมเพื่อหามาตรเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งนี้ การที่ราคาข้าวตกต่ำเป็นผลจากการรับซื้อของโรงสี พ่อค้าคนกลาง หรืออาจเป็นเพราะข้าวมีความชื้นสูงเป็นผลกระทบจากน้ำท่วม ราคาข้าวในตลาดโลก การลดราคาแข่งขันกันของประเทศผู้ผลิตข้าว พร้อมย้ำว่า รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ ราคาลองกองที่ตกต่ำ รัฐบาลได้ร่วมกับบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี ประเทศไทย จำกัด นำผลิตผลชาวสวนลองกอง จาก 3 จังหวัดชายแดนภายใต้ (ยะลา – ปัตตานี – นราธิวาส) มาจำหน่าย ช่วงวันที่ 26 ต.ค. – 2 พ.ย. นี้ รวมทั้ง การแปรรูปลองกอง เป็นน้ำลองกอง ไอศกรีมลองกอง เพื่อเพิ่มมูลค่า, อาหารพื้นเมืองปักษ์ใต้ และสินค้า OTOP โดยใช้พื้นที่ “ตลาดคลองผดุงฯ” ข้างทำเนียบฯ

 

ที่มา INN