ไฉนประเทศพัฒนาแล้วอย่างสิงคโปร์ จึงยังมีประเพณีขริบอวัยวะเพศหญิง ?

Home / ข่าวต่างประเทศ / ไฉนประเทศพัฒนาแล้วอย่างสิงคโปร์ จึงยังมีประเพณีขริบอวัยวะเพศหญิง ?

ประเพณีอย่างหนึ่ง ที่มีการยึดปฏิบัติกันไปทั่วโลก อย่างการขริบอวัยวะเพศ ไม่ได้จำกัดเพียงการขริบอวัยวะเพศชาย แต่ยังมีการใช้วิธีการขริบอวัยวะเพศหญิงอีกด้วย

BAGHDAD, IRAQ - JULY 14: An Iraqi male child is laid down to be circumcised, July 14, 2005 in Baghdad, Iraq. Circumcision is a religious practice among Muslims and is seen as an act of purification and most of Iraq's Muslim male children are dressed in the traditional white Dishdashas and circumcised in July. (Photo by Muhannad Fala'ah/Getty Images)
ภาพประกอบข่าว

การขริบอวัยวะเพศหญิง เป็นสิ่งที่ยังคงมีให้เห็นในสังคมประเทศแถบแอฟริกา และประเทศแถบตะวันออกกลางหลายประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม

องค์การอนามัยโลกระบุว่า มีผู้หญิงกว่า 200 ล้านคนทั่วโลก ผ่านการขริบอวัยเพศมาแล้ว ส่วนสาเหตุที่ต้องมีการขริบอวัยเพศ เนื่องจากความเชื่อที่ว่า ‘ผู้หญิงคือสมบัติของผู้ชาย ไม่มีสิทธิรับรู้รสชาติ หรือมีอารมณ์ทางเพศ’

แต่ประเด็นเรื่องการขริบอวัยวะเพศในสิงคโปร์ ได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์ เพราะสิงคโปร์ซึ่งถือเป็นประเทศพัฒนาแล้ว แถมยังมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมาก แต่กลับยังมีความเชื่อเรื่องการขริบอวัยเพศ และยึดถือปฏิบัติกันอยู่จริงในปัจจุบัน ?

กระนั้นสาเหตุที่ยังมีพิธีขริบอวัยวะเพศหญิงเนื่องจากในสิงคโปร์ เพราะมีชาวมาเลเซียซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม อาศัยอยู่ในประเทศถึงร้อยละ 13 รวมถึงชาวอินเดียอีกราวร้อยละ 7.5 ซึ่งประชาชนเหล่านี้ยังมีความเชื่อดั้งเดิมอยู่ จึงยังคงยึดถือประเพณีการขริบอวัยวะเพศมาถึงปัจจุบัน…

 

อ่านเรื่องราวการขลิบอวัยเพศเพิ่มเติมได้ที่…โหดสุด! ขลิบอวัยวะเพศหญิง ความเชื่อและประเพณีที่ยังมีอยู่บนโลกนี้