ผวา ! คาดจำนวนคนตกงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปีนี้

Home / ข่าวต่างประเทศ / ผวา ! คาดจำนวนคนตกงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปีนี้

คาดการณ์อัตราคนว่างงานทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี 2560 เพราะเศรษฐกิจไม่ดี

วันนี้ (13 ม.ค.) สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) เผยรายงานประจำปีคาดการณ์การจ้างงานทั่วโลก (World Employment Social Outlook) ระบุว่า อัตราการว่างงานทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2560 จากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ รวมถึงการขาดการลงทุน

นอกจากนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากความไม่แน่นอนในด้านโลกาภิวัฒน์หรือการเปลี่ยนแปลงของโลก และการค้าเสรี ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทั้งนี้รายงานระบุว่า อัตราการว่างงานในปี 2560 อาจเพิ่มขึ้นอีกราว 3.4 ล้านคน รวมเป็นราว 201 ล้านคนทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หลักๆ อย่างรัสเซีย แอฟริกาใต้ และบราซิล อยู่ในกลุ่มที่มีการเพิ่มขึ้นมาที่สุดขณะที่การว่างงานระยะยาวยังคงอยู่ในระดับสูงในยุโรป แคนาดา และสหรัฐ โดยการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของบราซิลซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของภูมิภาคในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา ทำให้ประเทศในกลุ่มอาจมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.3 เป็นร้อยละ 8.4 ในปี 2560