ยูเนสโก เลือกไทยเป็นชาติแรกในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

Home / ข่าวต่างประเทศ / ยูเนสโก เลือกไทยเป็นชาติแรกในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การยูเนสโก เลือกประเทศไทยให้เป็นชาติแรกในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

ประเทศไทยร่วมกับสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้ – ใต้ (United Nations Office for South-South Cooperation – UNOSSC) ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวหนังสือ เรื่อง Sustainbility in Thailand : Experience for Developing Countries เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก โดยไทยได้รับเลือกจาก UNOSSC ให้เป็นประเทศแรกในการตีพิมพ์หนังสือฉบับดังกล่าวเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการดำเนินโครงการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในโอกาสนี้ไทย และ UNOSSC ยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อ “Pathways to Sustainability : Thailand’s Sufficeiency Economy Philosophy” เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินโครงการความร่วมมือใต้ – ใต้ และไตรภาคีของไทย โดยเฉพาะการดำเนินโครงการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ที่มา INN