กองทัพอากาศฝรั่งเศสฝึกนกอินทรีย์จับโดรน

Home / ข่าวต่างประเทศ / กองทัพอากาศฝรั่งเศสฝึกนกอินทรีย์จับโดรน

กองทัพอากาศฝรั่งเศสฝึกนกอินทรีเพื่อกำจัดโดรนที่ถูกควบคุมจากระยะไกล เมื่อบินเข้าไปในเขตห้ามบินในเมือง

กองทัพอากาศฝรั่งเศสทำการฝึกนกอินทรีตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อจับโดรนที่บังคับด้วยรีโมทคอนโทรล ที่รุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าที่เป็นเขตหวงห้าม

นกอินทรีทองที่อยู่ภายในฐานทัพอากาศเมืองมงต์เดอมาซง กำลังฝึกโจมตีโดรนที่ใช้แบตเตอรี่ ที่สามารถซื้อหาได้ทั่วไป และบินเข้ามาในเขตที่มีการคุมเข้มด้านความปลอดภัย เช่น ทำเนียบรัฐบาล ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา

ในขั้นเตรียมการ ไข่ของลูกนกอินทรีที่ยังไม่ถือกำเนิด จะถูกนำมาวางไว้บนโดรน และหลังจากที่ลูกนกฟักออกมาแล้ว ก็จะเก็บมันไว้เช่นนั้นในช่วงแรกของการให้อาหาร

นกอินทรีจะถูกฝึกให้มองโดรนเป็นเหมือนศัตรู และจะได้รับรางวัลเป็นเนื้อหลังจากทำการโจมตีสำเร็จ

จากเหตุการณ์ที่โดรนบินผ่านทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเมื่อช่วงต้นปี 2558 รวมถึงพื้นที่ที่มีความสำคัญทางทหารในแคว้นบริตทานี ทางตะวันตกของฝรั่งเศสเมื่อปีที่แล้ว ได้กระตุ้นให้มีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการใช้โดรนในเขตเมือง และบังคับให้ผู้ใช้แจ้งการครอบครองกับทางการ