12 พ.ค. วันพืชมงคล คำทำนายพระโคกินอะไรในพิธีเสี่ยงทาย?

Home / ข่าวต่างประเทศ / 12 พ.ค. วันพืชมงคล คำทำนายพระโคกินอะไรในพิธีเสี่ยงทาย?

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2560 พระโคเสี่ยงทายปีนี้ กินข้าว,ข้าวโพด, และหญ้า คำทำนายธัญญาหารสมบูรณ์ดี-เสี่ยงผ้า5คืบน้ำพอดี

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2560 เวลา 07.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่ พระยาแรกนา พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง และเทพีคู่หาบเงิน ขึ้นรถยนต์หลวง ที่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูสวัสดิโสภา

ถนนสนามไชย ไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อพระยาแรกนาเดินทางถึงมณฑลพิธี หัวหน้าพราหมณ์ตั้งกระบวนแห่อิสริยยศ เดินกระบวนอิสริยยศไปส่งที่โรงพิธีพราหมณ์ ทางทิศเหนือของมณฑลพิธี จากนั้น พระยาแรกนา จุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญ อาทิ พระอิศวร พระพรหม พระนารายณ์ พระอุมาภควดี พระมหาวิฆเนศวร์ พระลักษมี พระพลเทพ และพระโคอุศภราช เสร็จแล้ว ได้ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่ง แต่งกาย ที่คณะพราหมณ์จัดเตรียมผ้าลาย 3 ผืน ได้แก่ ผ้าหกคืบ ผ้าห้าคืบ และผ้าสี่คืบ วางเรียงไว้บนโตกมีผ้าคลุมทับ

พระโค, วันพืชมงคล

โดยในปีนี้ พระยาแรกนา หยิบได้ผ้าห้าคืบ นุ่งแต่งกาย พระราชครูพยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี จากนั้น พระยาแรกนานุ่งผ้าห้าคืบแต่งกาย และนุ่งผ้านุ่งผืนเดิมทับอีกชั้นหนึ่ง เตรียมออกแรกนาเวลา 08.24 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2560

ซึ่งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จด้วย พระยาแรกนา ได้ยาตราพร้อมเทพีคู่หาบทองแและเทพีคู่หาบเงินออกจากโรงพิธีพราหมณ์ มีราชบัณฑิตและพราหมณ์ นำผ่านพลับพลาหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนา

จากนั้น เจ้าพนักงานจูงพระโคเพิ่ม และพระโคพูล เทียมแอก พระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถ จับหางไถแล้วไถดะไปโดยทักษิณาวรรต (วงรี) 3 รอบ โดยไถแปร (ขวาง) 3 รอบ พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวนาสวน และเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ รวม 12 สายพันธุ์

เจ้าพนักงานประโคมฆ้องชัยเครื่องดุริยางค์ แล้วไถกลบอีก 3 รอบ เพื่อกลบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดิน เสร็จแล้ว ก่อนมีพิธีเสี่ยงของกิน 7 สิ่ง ปรากฏว่าพระโคกินเลี้ยงเสี่ยงทายข้าว, ข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี และกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี

ที่มา INN