UNวอนเมียนมา! อนุญาตเจ้าหน้าที่ค้นหาความจริง กรณีโรฮีนจาถูกทรมาน

Home / ข่าวต่างประเทศ / UNวอนเมียนมา! อนุญาตเจ้าหน้าที่ค้นหาความจริง กรณีโรฮีนจาถูกทรมาน

ทูตสหรัฐฯประจำสหประชาชาติเรียกร้องรัฐบาลเมียนมา อนุญาตเจ้าหน้าที่เข้าค้นหาความจริง กรณีโรฮีนจาถูกทรมาน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน สหรัฐฯเรียกร้องให้ เมียนมา อนุญาตให้คณะกรรมการพิสูจน์ความจริงของสหประชาชาติ สอบสวน ข้อกล่าวหา กองกำลังมั่นคงเมียนมา สังหาร ข่มขืนและทรมาน ชนกลุ่มน้อยมุสลิมโรฮีนจา ในรัฐยะไข่ ซึ่งสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ตั้งข้อซักถาม ตั้งแต่เดือนมีนาคม

แต่นางออง ซาน ซูจี ผู้นำรัฐบาลเมียนมา และรัฐมนตรีต่างประเทศ ปฏิเสธข้อกล่าวหาและคัดค้านภารกิจดังกล่าว ทางการเมียนมากล่าวเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนว่า เมียนมาจะปฏิเสธผู้ตรวจสอบจากสหประชาชาติที่จะเข้ามาในประเทศ

นางนิคกี้ ฮาร์เลย์ ทูตสหรัฐฯประจำสหประชาชาติ แห่งนครนิวยอร์ก กล่าวว่า มันสำคัญมากที่รัฐบาลเมียนมา ต้องอนุญาตให้คณะกรรมการค้นหาความจริงเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ ประชาคมโลกไม่อาจมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาได้ เราต้องเคียงข้างกันและเรียกร้องให้รัฐบาลร่วมมือกับคณะกรรมการค้นหาความจริงอย่างเต็มที่ นางฮาร์เลย์กล่าว