“UNICEF-WHO” ชี้ทั่วโลกละเลย “เลี้ยงลูกด้วยนมแม่” “สิทธิของผู้เป็นแม่” ทั่วโลก

Home / ข่าวต่างประเทศ / “UNICEF-WHO” ชี้ทั่วโลกละเลย “เลี้ยงลูกด้วยนมแม่” “สิทธิของผู้เป็นแม่” ทั่วโลก

รายงานล่าสุดของ “UNICEF-WHO” ชี้ว่า ทั่วโลกยังขาดการลงทุนส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และยังพบว่า 5 ประเทศ ในกลุ่ม “เศรษฐกิจเกิดใหม่” ละเลยการลงทุนด้านนี้ จนเป็นผลให้เด็กเสียชีวิตสูงถึงปีละ 236,000 ราย

งานวิจัยการดูแลสุขภาพและความมั่งคั่งแห่งชาติ กรณีศึกษา “การลงทุนเพื่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” ซึ่งได้รับการเปิดเผยล่าสุด โดยกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ องค์การอนามัยโลก หรือ WHO และร่วมกับกลุ่มผู้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทั่วโลก ระบุว่า กลุ่มประเทศ “เศรษฐกิจเกิดใหม่”  ขนาดใหญ่ของโลก 5 ประเทศ

ได้แก่ จีน, อินเดีย, อินโดนีเซีย, เม็กซิโก และไนจีเรีย ยังขาดการลงทุน เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งส่งผลให้มีเด็กเสียชีวิตประมาณ 2 แสน 3 หมื่น 6 พันรายต่อปี และสูญเสียทางเศรษฐกิจราว 1 แสน 1 หมื่น 9 พัน ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 4 ล้าน 4 หมื่นล้านบาท

วิจัยชิ้นเดียวกัน ยังระบุว่า การลงทุนเพียง 4.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 156 บาท ต่อเด็กแรกเกิดหนึ่งคน จะช่วยเพิ่มอัตราการให้นมแม่อย่างเดียวแก่เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือนทั่วโลก ได้มากถึงร้อยละ 50 ภายในปี 2568

ทั้งนี้ การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจะทำให้สามารถช่วยชีวิตเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ได้มากถึง 5 แสน 2 หมื่นคน และสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เป็นมูลค่า 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 10 ล้าน 2 แสนล้านบาท ในระยะเวลากว่า 10 ปี ซึ่งเป็นผลมาจากรายจ่ายด้านการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพที่ลดลงและผลผลิตแรงงานที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีรายงานอีกฉบับที่ศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ระบุว่า ไม่มีประเทศใดในโลกเลยที่มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน รายงานดังกล่าวประเมินผล 194 ประเทศทั่วโลก และพบว่า มีเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน เพียงร้อยละ 40 ที่ได้ดื่มนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต

ผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและกระบวนการคิดของทั้งทารกและผู้เป็นแม่ โดยเฉพาะในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคท้องร่วงและโรคปอดบวม ซึ่งเป็นสองสาเหตุหลักที่ทำให้ทารกเสียชีวิต ส่วนแม่ที่ให้ลูกกินนมจะช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งรังไข่และมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นสองสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้หญิง

อย่างไรก็ตาม ในช่วงสัปดาห์นมแม่โลก เมื่อวันที่ 1-7 สิงหาคมที่ผ่านมา เม็กซิโกได้จัดงานเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ท่ามกลางสถานการณ์ที่คุณแม่ลูกอ่อนทำงานที่เร่งรีบ และการถูกตำหนิเมื่อให้นมบุตรในที่สาธารณะ จึงหันไปพึ่งนมผงสำหรับทารกมากขึ้น ส่วนที่ฟิลิปปินส์ แม่ราว 2 พันคน ได้มารวมตัวกันให้นมบุตรเป็นเวลา 1 นาที เพื่อหวังทำลายสถิติโลก และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่