ดีเซล น้ำมัน เบนซิน แปรรูปพลาสติก

เจ๋งมาก ! แปรรูปพลาสติกให้เป็นน้ำมันเบนซิน-ดีเซล

Home / ข่าวต่างประเทศ / เจ๋งมาก ! แปรรูปพลาสติกให้เป็นน้ำมันเบนซิน-ดีเซล

คณะนักวิทยาศาสตร์จากโปแลนด์ สามารถแปรรูปขยะพลาสติกให้เป็นน้ำมันเบนซินและดีเซลด้วยความร้อน

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากโปแลนด์ ประสบความสำเร็จในการผลิตน้ำมันเบนซินและดีเซล จากการแปรรูปขยะพลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ ซึ่งน้ำมันที่ได้ก็เป็นไปตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป

“อดัม ฮานเดเร็ก” และคณะ ทำงานร่วมกับสถาบันอุตสาหกรรมรถยนต์ในกรุงวอร์ซอ ของโปแลนด์ เพื่อสร้างเครื่องแปรรูปพลาสติกรุ่นต้นแบบ ซึ่งสามารถเปลี่ยนพลาสติกที่อยู่ในรูปของโพลีเอธีลีน โพลีโพรพีลีน และโพลีสตรีน ให้เป็นน้ำมันเบนซินและดีเซล

วิธีการทำงานคือ ให้เครื่องปฏิกรณ์แนวตั้งที่ภายในบรรจุความร้อน ส่งความร้อนไปยังพลาสติกเพื่อเปลี่ยนให้เป็นน้ำมัน โดยไม่ใช้ความร้อนหลอมพลาสติกโดยตรง

คณะทำงานของฮานเดเร็ก ระบุว่า วิธีการนี้ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถควบคุมอุณหภูมิความร้อนที่สัมผัสกับผิวพลาสติกได้อย่างแม่นยำ และสามารถป้องกันไม่ให้วัสดุถูกเผาไหม้ได้

การใช้ความร้อนหลอมพลาสติกจะทำให้เกิดไฮโดรคาร์บอน ซึ่งจุดเดือดของพลาสติกนี้อยู่ที่ 360 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิที่ทำให้พลาสติกแข็งตัวได้คือ -20 องศาเซลเซียส จากนั้นจึงกลั่นลำดับส่วน แยกเป็นน้ำมันเบนซินและดีเซล

น้ำมันที่ได้จากกระบวนการหลอมขยะพลาสติกนี้ ผ่านการทดสอบจากสถาบันอุตสาหกรรมรถยนต์ในกรุงวอร์ซอว์ ซึ่งสถาบันดังกล่าว ระบุว่า น้ำมันนี้ผ่านมาตรฐานกฎบัตรน้ำมันเชื้อเพลิงโลก ให้เป็นน้ำมันประเภท 4A

ฮานเดเร็ก หวังว่า วิธีการนี้จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในระบบการจัดการขยะขนาดเล็กในเมืองใหญ่ในอนาคต ด้วยการนำขยะพลาสติกที่เก็บรวบรวมได้จากแหล่งรีไซเคิลขยะในท้องถิ่น เพื่อเปลี่ยนไปเป็นพลังงาน ที่สามารถนำไปใช้กับบริการขนส่งสาธารณะ

คณะทำงานได้รับความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ ซึ่งพวกเขาตั้งเป้าว่าจะสามารถเริ่มผลิตน้ำมันจากพลาสติกได้ภายในปีหน้า