ต่างประเทศ พิธีวางดอกไม้จันทร์

ชาวไทยในต่างแดนร่วม ‘พิธีวางดอกไม้จันทน์’ ยังจุดสำคัญในต่างประเทศ

Home / ข่าวต่างประเทศ / ชาวไทยในต่างแดนร่วม ‘พิธีวางดอกไม้จันทน์’ ยังจุดสำคัญในต่างประเทศ

ชุมชนชาวไทยในต่างประเทศ ร่วมกันทำบุญและวางดอกไม้จันทน์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความอาลัยยิ่ง แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีการจัดฉายสารคดี ถวายเพล คณะสงฆ์สวดมาติกา พระธรรมเทศนา

เยอรมนี

สถานทูตไทยร่วมกับชุมชนชาวไทยในเยอรมนี จัดพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ วัดพุทธวิหาร เบอร์ลิน เยอรมนี

ญี่ปุ่น

สถานที่สำคัญในประเทศญี่ปุ่น ที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ต.ค 2560 ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา,วัดพุทธาราม จัดหวัด ไซตะมะ,วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ

ออสเตรเลีย

ชุมชนชาวไทยในออสเตรเลียร่วมกันทำบุญและวางดอกไม้จันทน์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความอาลัยยิ่ง แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่วัดพุทธรังษี ลูเมียร์

อินเดีย

ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เจ้ามัลละกษัตริย์ พร้อมข้าราชการ ประชาชนชาวเมืองกุสินารา กว่า ๑,๕๐๐ คน ร่วมวางดอกไม้จันทน์น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ในหลวง ร.9


ที่มา joint.kittisak

มาเลเซีย

ชาวไทย ใน กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ร่วมตักบาตรถวาย เป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวง รัชกาลที่9 เวลา 15.00น ตามเวลาท้องถิ่น รวมทั้งร่วมประกอบพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ.วัดไทยเชตวัน เปอตาริงจายา และชาวไทยในมาเลเซียบ่งส่วนได้นัดหมายกันเพื่อร่วมฟังพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดสดับปกรณ์ เวลา17.00 น ณ วัดบุญญาราม รัฐเคดาร์ ประเทศมาเลเซีย

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากคุณ ชัชนิดาภรณ์ ชุ่มนาเสียว

สิงคโปร์

งานพระราชพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ สถานทูตไทย ประเทศสิงคโปร์

ขอบคุณภาพจากคุณ Chakritzy Yenz

อังกฤษ

ชาวไทยในอังกฤษ จัดพิธี​วาง​ดอกไม้​จันทน์​ ณ​ วัด​อมรา​วดี​