การท่องเที่ยว ข่าวสดวันนี้ ลาว วีซ่า เที่ยวลาว

กต.ย้ำลาวเว้นวีซ่าผู้ถือพาสปอร์ตไทย แม้ไร้ชื่อใน 4 ชาติที่ลาวประกาศเว้นวีซ่า

Home / ข่าวต่างประเทศ / กต.ย้ำลาวเว้นวีซ่าผู้ถือพาสปอร์ตไทย แม้ไร้ชื่อใน 4 ชาติที่ลาวประกาศเว้นวีซ่า

ลาว ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศให้นักท่องเที่ยวจาก 4 ประเทศ พร้อมแจงผู้ถือพาสปอร์ตไทยเดินทางเข้าลาวได้ไม่ต้องขอวีซ่าตามความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาไทย – ลาว

หลังจากมีการรายงานข่าว กรณีรัฐบาล สปป.ลาว ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศเดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และสวีเดน โดยสามารถพำนักได้ 15 วัน และมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 และจะสิ้นสุดถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยเป็นการกำหนดระยะ 1 ปีและไม่ใช่การยกเว้นวีซ่าถาวร แต่เป็นการทดสอบผลตอบรับจากประเทศต่าง ๆ ที่ยกเว้น ซึ่งหากเป็นไปตามเป้าหมายอาจนำมาสู่การขยายระยะเวลา ทั้งนี้ไม่มีไทยอยู่ในกลุ่มประเทศดังกล่าว

 

วังเวียง, เที่ยวลาว,
เที่ยวลาว

 

ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ระบุว่า ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (พาสปอร์ตไทย) ประเภทธรรมดา สามารถเดินทางเข้า สปป.ลาว ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า และพำนักในลาวได้ 30 วัน ตามความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาไทย – ลาว ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2547

อย่างไรก็ตาม สามารถตรวจสอบรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางเข้าโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ที่ เว็บไซต์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ www.consular.go.th