คณะมนตรีความมั่นคงฯ ไม่เห็นชอบร่างมติรัสเซีย

Home / ข่าวต่างประเทศ / คณะมนตรีความมั่นคงฯ ไม่เห็นชอบร่างมติรัสเซีย
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติไม่เห็นชอบร่างมติของรัสเซีย ที่เรียกร้องให้สหรัฐฯ และพันธมิตรหยุดโจมตีซีเรีย และยุติการกระทำซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติไม่เห็นชอบร่างมติของรัสเซีย ที่เรียกร้องให้สหรัฐฯ และพันธมิตรหยุดโจมตีซีเรีย และยุติการกระทำซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงกฎบัตรสหประชาชาติ หลังจากมีประเทศที่ให้การสนับสนุนร่างมติดังกล่าวเพียง 3 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย, จีน และโบลิเวีย ท่ามกลางการคัดค้านของ 8 ประเทศ ซึ่งรวมถึงสหรัฐฯ, อังกฤษ และฝรั่งเศส

ร่างมติดังกล่าวยังระบุด้วยว่า การโจมตีซีเรียเกิดขึ้นระหว่างที่องค์การเพื่อการห้ามใช้อาวุธเคมีเริ่มกระบวนการรวบรวมหลักฐาน กรณีที่มีการกล่าวหาว่ารัฐบาลซีเรียใช้อาวุธเคมีในเมืองดูม่า