ละเมิดทางเพศ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ 1 อดีตเอกอัครสมณทูตวาติกัน

“โป๊ป” ไม่ตอบโต้ข้อกล่าวหา ปกปิดเรื่องละเมิดทางเพศ

Home / ข่าวต่างประเทศ / “โป๊ป” ไม่ตอบโต้ข้อกล่าวหา ปกปิดเรื่องละเมิดทางเพศ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงไม่ตอบโต้ข้อกล่าวหาของอดีตเอกอัครสมณทูตวาติกันที่ว่า พระองค์ทรงรับทราบข้อมูลการล่วงละเมิดทางเพศในศาสนจักรมานานหลายปี

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงไม่ตอบโต้ ที่ถูกอดีตอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันกล่าวหาว่า ทรงปกปิดเรื่องพระคาร์ดินัลอเมริกันล่วงละเมิดทางเพศเด็ก

สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินระหว่างเสด็จจากกรุงดับลินของไอร์แลนด์เพื่อกลับนครรัฐวาติกันในกรุงโรมว่า ทรงได้อ่านเอกสารหนา 11 หน้า ของ อาร์กบิชอปการ์โล มารีอา วิกาโนแล้ว

พระองค์ขอให้ผู้สื่อข่าวอ่านเอกสารนี้อย่างรอบคอบและตัดสินใจเองว่าเอกสารนี้น่าเชื่อถือหรือไม่ ทรงไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆ เพราะเชื่อว่าหน้าเนื้อหาเอกสารบอกชัดเจนอยู่แล้วและมีการตรัสเสริมว่า เมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วเมื่อทุกคนได้ข้อสรุป บางทีพระองค์อาจจะตรัสถึงเรื่องนี้