ทำงานต่างประเทศ อิสราเอล แรงงาน

รัฐมนตรีอิสราเอล รับจะดูแลแรงงานไทยเป็นอย่างดี

Home / ข่าวต่างประเทศ / รัฐมนตรีอิสราเอล รับจะดูแลแรงงานไทยเป็นอย่างดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยผลเจรจากับรัฐมนตรี 2 กระทรวงของอิสราเอล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ หารือกับนายอาเรียห์ เดรี่ (Mr.Aryeh Deri) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอิสราเอล ณ ห้องประชุมกระทรวงมหาดไทยอิสราเอล กรุงเยรูซาเร็ม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอิสราเอลที่ให้โอกาสเข้าพบหารือและขอบคุณรัฐบาลอิสราเอลที่ได้เปิดโอกาสให้แรงงานไทยจำนวนมากเข้ามาทำงานในประเทศอิสราเอลช่วงกว่า 20 ปีที่ผ่านมา ทำให้สามารถสร้างรายได้ส่งเงินกลับประเทศไทยเพื่อจุนเจือครอบครัว ได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้เทคโนโลยีภาคเกษตรชั้นสูงของอิสราเอล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกลับไปเริ่มต้นการเป็นผู้ประกอบการ Start up ด้านการเกษตร ช่วยขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล รวมทั้งขอบคุณ PIBA ที่ได้ดูแลและคุ้มครองแรงงานไทยร่วมกับฝ่ายแรงงานฯ มาโดยตลอด

ขณะที่ผลการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของอิสราเอล ซึ่งรัฐบาลอิสราเอลได้ผ่านสภาเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุนปิซูอิม ที่กำหนดให้นายจ้างจ่ายเงินเข้ากองทุน เมื่อคนงานทำงานครบสัญญาจ้างงาน จะได้รับเงิน 1 เดือนต่อการทำงานครบ 1 ปี ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของอิสราเอลยืนยันที่จะดูแลสวัสดิการ สุขภาพ ที่พักอาศัยของแรงงานไทย โดยจะเพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนายจ้างให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่วนปัญหายาเสพติด ทั้งสองประเทศจะเข้มงวดตรวจสอบแรงงานไทยทั้งก่อนเดินทางและหลังจากเดินทาง ขณะเดียวกัน ทางการอิสราเอลรับที่จะพิจารณาในการเพิ่มโควตานำเข้าแรงงานไทยไปทำงานในอิสราเอลเพิ่มขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลคุ้มครองแรงงานไทย โดยขอให้ดำเนินการต่อนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้มีการ Black list ต่อนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วย ส่วนประเด็นสลิปเงินเดือนจะบังคับให้บริษัทจัดหางานจัดทำเป็นภาษาไทยให้คนงานได้รับทราบและเข้าใจ

ที่มา thainews