คลื่นยักษ์ สึนามิ อินโดนิเซีย

แจงข่าวลือเตือน 9 จังหวัดอาจซ้ำรอยคลื่นยักษ์ ‘สึนามิ’ ถล่มอินโดฯ

Home / ข่าวต่างประเทศ / แจงข่าวลือเตือน 9 จังหวัดอาจซ้ำรอยคลื่นยักษ์ ‘สึนามิ’ ถล่มอินโดฯ

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แจงข่าวลือเตือน 9 จังหวัดอาจซ้ำรอยคลื่นยักษ์ถล่มอินโดนิเซีย

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชี้แจงข่าวลือแจ้งเตือน 9 จังหวัด อันดามัน อ่าวไทย ระวังซ้ำรอยคลื่นยักษ์ถล่มอินโดฯ ว่า ตามที่มีสื่อสังคมออนไลน์บางแห่ง ได้สัมภาษณ์นักวิชาการที่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง

เหตุสึนามิ ป่าตอง ประเทศไทย

โดยระบุว่า มี 9 จังหวัดของภาคใต้ที่มีพื้นที่ติดทะเลอันดามันและอ่าวไทย ประกอบด้วย จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร มีโอกาสจะเกิดคลื่นยักษ์คร่าชีวิตโดยไม่รู้ตัว เหมือนดังกรณีที่เกิดภูเขาไฟอานักกรากะตั้วที่ปะทุขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย ทำให้เกิดผู้เสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากเมื่อคืนวันเสาร์ที่ 22 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกและเกิดความสับสนเกี่ยวกับข่าวสารที่ไม่เป็นความจริง

กรมอุตุนิยมวิทยา ขอชี้แจงว่า แนวภูเขาไฟที่มีอยู่บริเวณทะเลอันดามันมีความแตกต่างทั้งทางด้านลักษณะทางกายภาพ ระยะทางของแหล่งกำเนิดถึงชายฝั่งที่มากกว่า ความลึกและลักษณะของท้องทะเลและขอบของชายฝั่งที่ลึกกว่า ตลอดจนพฤติกรรมของการเกิดภูเขาไฟแถบนี้ที่เกิดน้อยกว่า ซึ่งมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและไม่สามารถเทียบเคียงบริบทกับเหตุการณ์คลื่นสึนามิที่ประเทศอินโดนีเซียนี้ได้

ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยลักษณะดังกล่าวน้อยกว่าและมีผลกระทบน้อยเช่นกัน โดยปัจจัยหลักที่จะทำให้เกิดคลื่นสึนามิเคลื่อนเข้าหาฝั่งที่มีผลกระทบรุนแรงเกิดขึ้นมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในทะเล ซึ่งหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2547 ภาครัฐได้ลงทุนและพัฒนาระบบการตรวจวัดแผ่นดินไหวของประเทศไทยให้มีศักยภาพและมาตรฐานสากลในปัจจุบัน และมีเครื่องมือหลากหลายชนิดเพื่อติดตามการเกิดแผ่นดินไหวในภูมิภาคนี้ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ

นอกจากนี้การประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการทำงานเชิงบูรณาการข้อมูล และบริหารจัดการอย่าเป็นระบบ จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นและขอความร่วมมือไม่ส่งต่อข้อความที่มาจากแหล่งที่ไม่มีข้อมูลอ้างอิงและขาดความน่าเชื่อถือท่านสามารถติดตามข่าวจาก กรมอุตุนิยมวิทยาในช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. สายด่วน 1182 และหมายเลขโทรศัพท์ 0 2399 4547 ตลอด 24 ชั่วโมง

2. เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th และ http://www.earthquake.tmd.go.th

3. Facebook และ Twitter : Earthquaketmd