พื้นที่สู้รบ ลิเบีย สถานการณ์ลิเบีย เตือนคนไทย

เตือนคนไทยในลิเบีย เลี่ยงพื้นที่สู้รบ หลังเหตุความไม่สงบรุนแรงขึ้น

Home / ข่าวต่างประเทศ / เตือนคนไทยในลิเบีย เลี่ยงพื้นที่สู้รบ หลังเหตุความไม่สงบรุนแรงขึ้น

ประกาศเตือนคนไทยในลิเบีย หลีกเลี่ยง “พื้นที่สู้รบ” หลังเหตุความไม่สงบทวีรุนแรงความรุนแรงเพิ่มขึ้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมออกประกาศ  ออกประกาศเตือนเรื่องสถานการณ์ในลิเบีย ระบุว่า ตามที่ได้เกิดเหตุความไม่สงบในประเทศลิเบียซึ่งทวีความรุนแรงตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 เป็นต้นมา โดยเฉพาะในกรุงตริโปลีและใกล้เคียงนั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งให้ชาวไทยในลิเบียติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงพื้นที่สู้รบ และปฏิบัติตามคำแนะนำทางการของลิเบียอย่างเคร่งครัด พร้อมมีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่กรุงตริโปลีและเมืองใกล้เคียง ขอให้พิจารณาสถานการณ์เฉพาะหน้า และพิจารณาความเหมาะสมที่จะเดินทางออกจากประเทศลิเบียโดยสายการบินพาณิชย์โดยเร็ว

ส่วนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากการสู้รบขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากเห็นว่ามีโอกาสจะเกิดความไม่สงบขึ้นก็ควรพิจารณาเดินทางออกจากลิเบียก่อนความไม่สะดวกจะลุกลามมาถึงพื้นที่ที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ที่อยู่นอกประเทศลิเบียขอให้ชะลอการเดินทางเข้าลิเบียจนกว่าสถานการณ์จะสงบหรือมีเสถียรภาพมากพอ

ส่วนชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +393338518071 หรืออีเมล์ consolato_thai@yahoo.it