ขึ้นครองราชย์ ญี่ปุ่น ยุคเรวะ สมเด็จพระจักรพรรดิ

สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นองค์ใหม่ขึ้นครองราชย์ เริ่มต้นยุคเรวะอย่างเป็นทางการ

Home / ข่าวต่างประเทศ / สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นองค์ใหม่ขึ้นครองราชย์ เริ่มต้นยุคเรวะอย่างเป็นทางการ

เจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นขึ้นทรงราชย์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ที่ 126 หลังสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะพระราชบิดาได้ทรงสละราชสมบัติเมื่อวานนี้ (30 เมษายน 2562)

เมื่อเวลา 8.30 น. วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ พระราชวังหลวงกรุงโตเกียว เจ้าชายนารูฮิโตะ มกุฏราชกุมาร พระชนมายุ 59 พรรษา ทรงประกอบพิธีรับรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ อันเป็นสัญลักษณ์ของการ “เถลิงราชสมบัติ” เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ที่ 126 นับเป็นการเข้าสู่ยุคเรวะอย่างเป็นทางการ

จักรพรรดินารูฮิโตะ
พระจักรพรรดินารูฮิโตะ

โดยในพิธีดังกล่าว จะมีพิธีถวายเครื่องราชไตรกกุธภัณฑ์ 3 สิ่ง อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นจักรพรรดิ ได้แก่ กระจก พระขรรค์ และอัญมณีมางาตามะ ซึ่งมีรูปทรงคล้ายหยดน้ำ โดยเครื่องไตรราชกกุธภัณฑ์ทั้ง 3 สิ่งของราชวงศ์ญี่ปุ่นนั้น ถูกบรรจุไว้ในหีบห่ออย่างแน่นหนา ไม่เคยมีผู้ใดได้เห็นของจริงมานานหลายศตวรรษ แม้แต่องค์สมเด็จพระจักรพรรดิเอง

ทั้งนี้พระราชพิธีดังกล่าว ใช้เวลาเพียง 5 นาทีจึงแล้วเสร็จ โดยขั้นตอนคือเจ้ากรมวังทูลเกล้าถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ 2 องค์ ที่เก็บรักษาไว้ในพระราชวังหลวงคือ พระแสงดาบคุซานางิและหยกรูปหยดน้ำยาซากะนิ ส่วนคันฉ่องสำริดยาตะประดิษฐานที่ศาลเจ้าอิเสะ ไม่ได้นำมาถวายด้วย เพราะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเกี่ยวพันกับสุริยะเทพีผู้เป็นบรรพบุรุษของจักรพรรดิญี่ปุ่น

นางซะสึกิ คะตะยะมะ
นางซะสึกิ คะตะยะมะ รัฐมนตรีหญิงเพียงผู้เดียวในรัฐบาลชุดปัจจุบัน ที่ได้เข้าร่วมพิธีรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ อันเป็นสัญลักษณ์ของการ “เถลิงราชสมบัติ” ในประเทศญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม พิธีนี้จะมีเพียงพระบรมวงศานุวงศ์ที่เป็นผู้ชายอาวุโสเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมพิธีนี้ได้ จึงมีเพียงเจ้าชายฟุมิฮิโตะ พระราชอนุชาซึ่งดำรงพระยศเจ้าอะกิชิโนะและพระรัชทายาทลำดับที่ 1 รวมทั้งเจ้าชายฮิตะจิ พระราชอนุชาในสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะเท่านั้นที่ได้เข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมพิธีจะประกอบด้วยบุคคลสำคัญทางการเมือง อาทิ นายกรัฐมนตรี ประธานสภาสูงและสภาล่าง ประธานศาลฎีกา และรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีโดยหนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิง ได้แก่นางซะสึกิ คะตะยะมะ รัฐมนตรีหญิงเพียงผู้เดียวในรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

 

เจ้าชายฟูมิฮิโตะ เจ้าอากิชิโนะพระอนุชาของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ

หลังจากนี้ ญี่ปุ่นจะมีลำดับรัชทายาทดังนี้

  • ลำดับที่ 1 คือเจ้าชายฟูมิฮิโตะ เจ้าอากิชิโนะพระอนุชาของสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ใหม่ ซึ่งมีความหมายตรงกับคำว่า “มกุฎราชกุมาร” โดยในญี่ปุ่นอาจเรียกให้เป็นทางการว่า “มกุฎราชอนุชา”
  • ลำดับที่ 2 ได้แก่ เจ้าชายฮิซาฮิโตะ พระโอรสในเจ้าชายอากิชิโนะ

เรื่องน่ารู้ : งบประมาณในพระราชพิธีผลัดรัชกาลญี่ปุ่น

มีการประเมินงบประมาณในราชพิธีผลัดรัชกาลญี่ปุ่นไว้อยู่ที่ราว 16,800 ล้านเยน หรือราว 5,500 ล้านบาท โดยในพิธีนี้ จะมีการเชิญแขกบ้านแขกเมืองจากทั่วโลกมาร่วมงานประมาณ 2,500 คน

โดยงบประมาณจะแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชพิธีหลักอยู่ที่ราว 1,800 ล้านเยน และมีค่าจัดเลี้ยงอาหาร 500 ล้านเยน รวมถึงพระราชพิธีไดโจไซประมาณ 2,700 ล้านเยน

ทั้งนี้เพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่าย พิธีนี้จึงลดจำนวนแขกที่จะเชิญมาร่วมงาน และพยายามนำสิ่งของในพิธีกลับมาแปรใช้ใหม่แทนที่จะเผาทิ้งเป็นส่วนใหญ่เหมือนในอดีต

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง เผยเรื่องน่ารู้ใน ‘พระราชพิธีเปลี่ยนรัชสมัยญี่ปุ่น’