ข่าวสดวันนี้ ประท้วงฮ่องกง

สหรัฐฯ ผ่าน 3 ร่างกฎหมายสนับสนุน ‘ม็อบฮ่องกง’

Home / ข่าวต่างประเทศ, คลิป / สหรัฐฯ ผ่าน 3 ร่างกฎหมายสนับสนุน ‘ม็อบฮ่องกง’

ประเด็นน่าสนใจ

  • ในฮ่องกงมีการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตย และต่อต้านจีนแผ่นดินใหญ่มานานหลายเดือน กระทั่งบานปลายกลายเป็นความรุนแรง มีการปะทะกับระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ประท้วง
  • ล่าสุดสภาล่างสหรัฐฯ ผ่านกฎหมายสิทธิมนุษยชนฮ่องกง เพื่อสนับสนุนผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง
  • ทางสหรัฐฯ ระบุว่า จะมีการประเมินว่าจีน ริดรอนเสรีภาพของชาวฮ่องกง ซึ่งขัดต่อกฎหมายในฮ่องกง
  • หนึ่งในเนื้อหาของกฎหมายนี้ จะมีการอายัดทรัพย์สิน และปฏิเสธวีซ่า ของเจ้าหน้าที่ในจีนหรือฮ่องกง ที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของฮ่องกง

สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ ลงมติรับรองร่างกฎหมายสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยฮ่องกง Hong Kong Human Rights and Democracy Act เพื่อแสดงการสนับสนุนผู้ประท้วงในฮ่องกงที่เรียกร้องสิทธิพลเรือนขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ สหรัฐระบุว่า “ฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีน แต่มีระบบกฎหมายและเศรษฐกิจที่แยกส่วนอย่างกว้างขวาง” และยังระบุว่า “การตรวจสอบประจำปีจะเป็นการประเมินว่า จีนได้ทำลายเสรีภาพของบุคคลและหลักนิติธรรมซึ่งได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายพื้นฐานของฮ่องกงหรือไม่”

นอกจากนี้ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ยังผ่านร่าง “กฎหมายปกป้องฮ่องกง” (PROTECT Hong Kong Act) โดยระบุให้ยุติการส่งออกอุปกรณ์สำหรับควบคุมฝูงชนอย่างเช่น แก๊สน้ำตาและกระสุนยางไปยังฮ่องกง โดยให้เหตุผลว่าอุปกรณ์ดังกล่าวถูกนำไปใช้งานโดยไม่จำเป็นและไม่เหมาะสมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกง

อย่างไรก็ตาม กฎหมายทั้ง 2 ฉบับเพิ่งผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐด้วยการสนับสนุนอย่างท่วมท้นทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน แต่ยังคงต้องได้รับการอนุมัติวุฒิสภาของสหรัฐก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้ต่อไป

ขณะที่ “เกิง ฉวง” โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ออกมาตอบโต้ว่า “เราขอแสดงความไม่พอใจอย่างยิ่ง และจะต่อต้านการกระทำของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ที่ผ่านร่างกฎหมายสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในฮ่องกงอย่างถึงที่สุด” พร้อมทั้งระบุว่า หากร่างกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ อย่างแน่นอน

ทั้งนี้สถานะทางการค้าพิเศษของฮ่องกงในปัจจุบัน ทำให้ฮ่องกงไม่ต้องรับผลจากมาตรการแซงก์ชั่น หรือการขึ้นอัตราภาษีศุลกากรของสหรัฐที่ใช้กับจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งหากฮ่องกงสูญเสียสถานะดังกล่าวย่อมกระทบต่อเศรษฐกิจจีนในภาพรวม หากสหรัฐฯ บังคับใช้กฎหมายดังกล่าว

กฎหมายดังกล่าว จะมอบอำนาจแก่รัฐบาลสหรัฐฯ ในการออกมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ฮ่องกงและรัฐบาลจีนที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของฮ่องกง ซึ่งรวมถึงการอายัดทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้นในสหรัฐฯ หรือปฏิเสธการออกวีซ่าให้กับบุคคลที่ต้องการเดินทางไปสหรัฐฯ

นอกจากนี้กฎหมายใหม่ยังกำหนดให้กระทรวงการต่างประเทศต้องพิจารณา และจัดทำรายงานประเมินสถานการณ์การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมของทางการฮ่องกงเป็นประจำทุกปี เพื่อดูว่าฮ่องกงจะได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าและเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยนโยบายสหรัฐฯ และฮ่องกง