ญี่ปุ่น สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น

สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น ขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการ

Home / ข่าวต่างประเทศ / สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น ขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการ

ประเด็นน่าสนใจ

  • สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่น ทรงเข้าพระราชพิธีขึ้นครองราชย์
  • โดยมีพระราชอาคันตุกะทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศราว 2 พันคน เข้าร่วมพระราชพิธี
  • ชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น กราบบังคมทูลถวายพระพร

สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ทรงฉลองพระองค์ในชุดคลุมสีเหลืองส้ม แบบโบราณราชประเพณี ซึ่งจะถูกสวมใส่เฉพาะสมเด็จพระจักรพรรดิเพื่อประกอบพระราชพิธีพิเศษเท่านั้น

สถานีโทรทัศน์ NHK ของทางการญี่ปุ่น รายงานว่า สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ ทรงมีพระบรมราโชวาทว่า

“ข้าพเจ้าจะดำรงตนตามรัฐธรรมนูญและปฏิบัติภารกิจตามความรับผิดชอบในฐานะสัญลักษณ์ของประเทศ และเอกภาพแห่งประชาชนชาวญี่ปุ่น ตลอดจนปรารถนาให้ประชาชนมีความผาสุกและขอให้บังเกิดสันติภาพแก่โลก ข้าพเจ้าจะนึกถึงประชาชนและอยู่เคียงข้างประชาชน ด้วยสติปัญญาและความอุตสาหะอย่างไม่ย่อท้อของประชาชนชาวญี่ปุ่น ข้าพเจ้าหวังอย่างจริงใจว่าประเทศญี่ปุ่นจะพัฒนาก้าวหน้าตลอดจนสร้างสัมพันธ์และสันติภาพแห่งประชาคมนานาชาติ รวมถึงสวัสดิภาพและความเจริญรุ่งเรืองของมนุษยชาติให้เกิดผลสำเร็จ”

นายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น กราบบังคมทูลถวายพระพร และเปล่งคำว่า “บันไซ!” ซึ่งแปลว่า ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พระราชพิธีขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ มีขึ้นขณะที่ญี่ปุ่นกำลังฟื้นตัวหลังได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นฮากิบิสพัดถล่ม โดยริ้วขบวนเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์ถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 10 พฤศจิกายน เพื่อเป็นการเคารพต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัว