ปลูกผัก

เกษตรวิถีใหม่ ‘เลี้ยงปลา-ปลูกผัก’ ควบคู่กัน

Home / ข่าวต่างประเทศ / เกษตรวิถีใหม่ ‘เลี้ยงปลา-ปลูกผัก’ ควบคู่กัน

ประเด็นน่าสนใจ

  • ชุมชนจีนส่งเสริมเกษตรวิถีใหม่ ‘เลี้ยงปลา-ปลูกผัก’ ทำควบคู่กัน
  • นอกจากเพิ่มรายได้ได้แล้ว ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

ตั้งแต่เริ่มต้นปี 2019 เป็นต้นมา ชุมชุนซีเจียงไจ้ เขตเสียงฝู่ เมืองไคเฟิง มณฑลเหอหนาน ของจีน ได้สนับสนุนให้เกษตรกรปฏิรูปเกษตรกรรมให้ทันสมัย โดยส่งเสริมให้เลี้ยงปลาควบคู่ไปกับการปลูกผัก

การเกษตรรูปแบบดังกล่าวนี้จะใช้ระบบหมุนเวียนน้ำคัดแยกจุลินทรีย์ที่ได้จากการเลี้ยงปลา (เช่น มูลของปลา) แล้วเปลี่ยนให้เป็นสารอาหารสำหรับบำรุงพืชผัก เกิดเป็นรูปแบบที่เรียกว่า “เลี้ยงปลาไม่เปลี่ยนน้ำ ปลูกผักไม่ใช้ปุ๋ย” ซึ่งนอกจากจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรแล้ว ยังส่งผลดีต่อระบบนิเวศอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก ซินหัวไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: