GiantWaffle ข่าวสดวันนี้ เล่นเกมทำลายสถิติโลก

สตรีมเมอร์ เล่นเกม 572 ชั่วโมง 30 วัน ทำลายสถิติโลก

Home / ข่าวต่างประเทศ / สตรีมเมอร์ เล่นเกม 572 ชั่วโมง 30 วัน ทำลายสถิติโลก

ประเด็นน่าสนใจ

  • GiantWaffle สตรีมเมอร์บน Twitch เล่นเกมจำนวน 572 ขั่วโมงในระยะเวลา 30 วัน
  • ครั้งนี้ถือเป็นการทำลายสถิติเดิม ที่มีคนทำไว้ที่ 569 ชั่วโมง
  • ก่อนจะมีการเริ่มทำลายสถิติ GiantWaffle ใช้เวลาเตรียมตัวนานกว่า 3 เดือน

Andrew GiantWaffle Bodine สตรีมเมอร์บน Twitch ได้สร้างสถิติโลกด้วยระยะเวลาการเล่นเกมที่นานที่สุด โดยในระยะเวลา 30 วัน GiantWaffle สตรีมตัวเองขณะเล่นเกมเป็นกว่า 572 ขั่วโมงหรือคิดเป็นระยะเวลา 19 ชั่วโมงต่อวัน ทำลายสถิติเดิมที่มีคนทำไว้ที่ 569 ขั่วโมง

สำหรับเกมที่ GiantWaffle เลือกมาเล่นนั้นก็มีมากมายหลายเกมอาทิ Red Dead Redemption 2, Luigi’s Mansion 3, Escape From Tarkov, Rocket League, Factorio และ Rainbow Six Siege รวมถึงการเล่น Death Stranding ตั้งแต่ต้นจนจบโดยใช้เวลากว่า 30 ชั่วโมงอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ก่อนจะเริ่มทำลายสถิติโลกรอบนี้ เขาได้ปรับเวลานอนและเตรียมตัวล่วงหน้าเป็นเวลากว่าสามเดือน แต่ก็คุ้มค่ามากเพราะเขาได้ยอดผู้ชม และ ยอด subscriber บน Twitch ที่มากกว่าปกติ 4-10 เท่า

ที่มา dotesports.com