ข่าวสดวันนี้ มุสลิม อินเดีย

รัฐสภาอินเดียเห็นชอบให้สัญชาติผู้อพยพที่ไม่ใช่มุสลิม

Home / ข่าวต่างประเทศ / รัฐสภาอินเดียเห็นชอบให้สัญชาติผู้อพยพที่ไม่ใช่มุสลิม

ประเด็นน่าสนใจ

  • รัฐสภาของอินเดียอนุมัติกฎหมายที่จะเป็นการมอบสัญชาติให้กับผู้อพยพซึ่ง “ไม่ใช่ชาวมุสลิม” ที่มาจากบางประเทศ
  • มาตรการนี้ ถูกวิจารณ์อย่างหนักจากหลายฝ่ายชี้ว่า เป็นการเลือกปฏิบัติทางศาสนา

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานข่าวกรณี ในการประชุมราชยสภาหรือวุฒิสภาของอินเดียเมื่อวันพุธที่ผ่านมา มีมติเสียงข้างมาก 125 ต่อ 105 เสียง รับรองบทบัญญัติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสถานภาพพลเมืองฉบับปี 2498 หลังสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคภารติยะ ชนตะของนายกรัฐมนตรีนเนทรา โมดี มีมติเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวด้วยเสียงสนับสนุนท่วมท้น 311 ต่อ 80 เสียงเพียงวันเดียว

ส่วนสาระสำคัญของบทบัญญัติแก้ไขกฎหมาย ระบุถึงการมอบสัญชาติอินเดียให้กับผู้อพยพผิดกฎหมายหรือชนกลุ่มน้อย ซึ่งหลบหนีจากประเทศเพื่อนบ้าน 3 แห่ง คือ อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ และปากีสถาน ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้อพยพซึ่งมีคุณสมบัติยื่นเรื่องขอสัญชาติ ต้องมีหลักฐานพิสูจน์การเดินทางเข้ามาในอินเดียก่อนปี 2558 และต้องไม่ใช่ชาวมุสลิม ทำให้นักวิชาการหลายกลุ่มในอินเดียตั้งคำถามกลับไปยังรัฐบาล ว่าเพราะเหตุใดจึงมอบสิทธิพิเศษให้เฉพาะ 3 ประเทศนี้

นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีแห่งอินเดียระบุว่า  การแก้ไขกฎหมายสถานภาพพลเมืองเป็นไปตามจุดยืนของรัฐบาล ที่ต้องการผดุงคุณค่าทางมนุษยธรรม

แต่กระนั้น หลายฝ่ายมองว่ามาตรการนี้เป็นการเลือกปฏิบัติ และกีดกันทางศาสนา อีกทั้งไม่เป็นไปตามหนึ่งในพื้นฐานของรัฐธรรมนูญอินเดีย ถึงหลักการโลกวิสัยที่กล่าวถึงความเป็นกลางทางศาสนา

ขณะเดียวกัน ขณะนี้เกิดการประท้วงในหลายรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียที่มีพรมแดนติดกับบังกลาเทศ เนื่องจากประชาชนกังวลการไหลบ่าเข้าเมืองของผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้าน