ข่าวสดวันนี้ ร้านค้าออนไลน์ไม่แจ้งราคา

กรมการค้าฯ เตรียมเอาผิดร้านค้าออนไลน์ไม่แจ้งราคา

Home / ข่าวต่างประเทศ, คลิป / กรมการค้าฯ เตรียมเอาผิดร้านค้าออนไลน์ไม่แจ้งราคา

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรมการค้าภายใน เตรียมแก้ปัญหาร้านค้าออนไลน์โพสต์สินค้าไม่แจ้งราคา ระบุผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
  • นอกจากนี้ยังเตรียมหาช่องทางให้รางวัลนำจับผู้แจ้งเบาะแส

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในปี 2562 กรมการค้าภายใน ได้กำหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารปรุงสำเร็จและจำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้ตรงตามป้ายราคาที่แสดงไว้ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 103 พ.ศ. 2562 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ลงวันที่ 4 ก.ค. 2562 ข้อ 3 และข้อ 11 หากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 28 และโทษตามมาตรา 40 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท โดยให้ครอบคลุมในส่วนของสินค้าออนไลน์ด้วย

ทั้งนี้ เดิมประกาศดังกล่าวจะเน้นเฉพาะสินค้าในระบบออฟไลน์ หรือร้านค้าทั่วไป แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์มากขึ้น และมีผู้ค้าจำนวนมากไม่โพสต์แจ้งราคาอย่างเปิดเผยแต่จะแจ้งราคาสินค้า บริการในกล่องข้อความ (in box) ซึ่งมองว่าไม่ยุติธรรมและถือว่าไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า ถือว่าผิดกฎหมายเรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ

ซึ่งในปี 2562 มีประชาชนร้องเรียนเรื่องดังกล่าวมามากขึ้น จากเดิมในปี 2561 มีผู้ร้องเรียนจำนวน 178 ราย ขณะที่ในปี 2562 มีผู้ร้องเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 330 ราย ส่วนใหญ่จะเป็นกรณีการไม่แสดงราคาสินค้า ส่วนภาพรวมการร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าในปี 2561 อยู่ที่1,932 ราย และในปี 62 มีจำนวน 1,429 ราย

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวด้วยว่า กรมฯได้ดำเนินการไปตามกฎหมายตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 28 และโทษตามมาตรา 40 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า การเอาผิดในส่วนของการค้าออนไลน์ทำได้ยากเพราะตรวจสอบสถานที่ประกอบการยาก รวมทั้งผู้ตอบข้อความลูกค้ายากที่จะตรวจสอบตัวตน แต่เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น ขณะนี้กรมการค้าภายในอยู่ระหว่างการหารือในข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งหน้าเพื่อให้ประชาชนที่พบเห็นการไม่แสดงราคาสามารถแจ้งมายังกรมการค้าภายในผ่านหมายเลข1569 ได้รับรางวัลนำจับได้ ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเมื่อพบว่าผู้ค้าออนไลน์เอาเปรียบและไม่แสดงสินค้าอย่างเปิดเผยชัดเจน