ไวรัสโคโรน่า

จีนขยายวันหยุดตรุษจีน เข็นสารพัดมาตรการ คุมวิกฤตไวรัสโคโรนา

Home / ข่าวต่างประเทศ / จีนขยายวันหยุดตรุษจีน เข็นสารพัดมาตรการ คุมวิกฤตไวรัสโคโรนา

จีนประกาศแผนการขยายวันหยุดยาวเนื่องในเทศกาลตรุษจีนจนถึง “ช่วงเวลาที่เหมาะสม” เพื่อการควบคุมวิกฤตไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยวันหยุดตามกำหนดเดิมคือวันที่ 24-30 ม.ค. และล่าสุดวันจันทร์ (27 ม.ค.) จีนประกาศขยายวันหยุดยาวจนถึงวันที่ 2 ก.พ. นี้

แผนการดังกล่าวมาจากการประชุมของคณะทำงานพิเศษประจำคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน่า ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (26 ม.ค.)

หลี่เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรี สมาชิกคณะกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคฯ และหัวหน้าคณะทำงานพิเศษ เป็นประธานการประชุม และมีหวังฮู่หนิง สมาชิกคณะกรรมการฯ และรองหัวหน้าคณะทำงานพิเศษเข้าร่วมด้วย

ที่ประชุมเน้นย้ำว่า “จีนอยู่ในช่วงสำคัญของการป้องกันและการควบคุมเชื้อไวรัสฯ” พร้อมกระตุ้นคณะกรรมการพรรคฯ และรัฐบาลทุกระดับดำเนินมาตรการยับยั้งการระบาดที่เด็ดขาด ทรงพลัง เป็นระเบียบ ถูกหลักวิทยาศาสตร์ และวางแผนอย่างดี

นอกจากนั้นที่ประชุมยังสำทับถึงการให้ความสำคัญและการส่งเสริมภารกิจการป้องกันเชื้อไวรัสฯ ในนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ย ซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดทางตอนกลางของประเทศ โดยมีการแจกแจงรายละเอียด ดังนี้

 • จัดส่งคณะทำงานพิเศษไปยังหูเป่ย เพื่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่
 • ประสานแหล่งทรัพยากรทั่วประเทศ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์และสินค้าทางการแพทย์ อาทิ ชุดป้องกันและหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในอู่ฮั่นและหูเป่ย รวมถึงสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสาธารณชน
 • เปิด “ช่องทางสีเขียว” เพื่อรับประกันความราบรื่นในการขนส่งสิ่งของจำเป็น
 • เร่งรัดการก่อสร้างโรงพยาบาลพิเศษเพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสฯ และการปรับเปลี่ยนโรงแรมบางแห่งเป็นเขตกักกันผู้ป่วย
 • รับประกันการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยมีไข้อย่างทันท่วงที
 • เพิ่มการสับเปลี่ยนและการปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาแรงกดดันทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ
 • คุมเข้มการไหลเวียนของประชาชนระหว่างเขตชนบท เขตเมือง และภูมิภาค

ส่วนภารกิจการป้องกันเชื้อไวรัสฯ ในท้องถิ่นอื่นๆ นอกเหนือจากหูเป่ย ที่ประชุมได้แจกแจงรายละเอียด ดังนี้

 • ต้องจัดตั้งคณะทำงานพิเศษ และเจ้าหน้าที่คณะฯ ต้องอยู่แนวหน้าของการปฏิบัติงาน
 • เสริมสร้างการตรวจสอบ การกักกันตัวผู้ป่วยที่ถูกยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสฯ ดำเนินมาตรการคัดแยกและตรวจสอบผู้ป่วยสงสัยและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสฯ
 • เร่งรัดการกำหนดโรงพยาบาล เตียงผู้ป่วย และเขตกักกัน เพื่อการป้องกันและการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสฯ ในเมืองต่างๆ ที่มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสฯ จำนวนมาก
 • เลื่อนและลดการประชุมและการรวมตัวขนาดใหญ่
 • ส่งเสริมงานป้องกันเชื้อไวรัสฯ ในเขตชนบท
 • ตระเตรียมงานป้องกันเชื้อไวรัสฯ หลังสิ้นสุดวันหยุดเนื่องในเทศกาลตรุษจีน
 • ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดการไหลเวียนของประชากร อาทิ การขยายวันหยุดเนื่องในเทศกาลตรุษจีน การปรับเวลาเริ่มต้นภาคการศึกษา การสนับสนุนให้ประชาชนทำงานจากที่บ้านผ่านระบบออนไลน์
 • ปราบปรามการกักตุนสิ่งของอันจำเป็นต่องานป้องกันเชื้อไวรัสฯ

ที่ประชุมยังเน้นย้ำการส่งเสริมการรักษาผู้ป่วยเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพิ่มขึ้น และการทุ่มเททรัพยากรเพื่อสร้างความก้าวหน้าด้านการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสฯ

ขณะเดียวกันที่ประชุมยังเรียกร้องมาตรการลงโทษประชาชนที่เจตนาปิดบังข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่องานป้องกันเชื้อไวรัสฯ อย่างจริงจังด้วย